Merijn Kramer  

Tijdens de algemene beschouwingen op de Delftse stadsbegroting voor de komende jaren waren nagenoeg alle raadsleden het wel met elkaar eens: de gemeente Delft moet meer aandacht hebben voor...

Frans van Rijnswou