Raadsleden willen steun voor 38CC: ‘Zonder geld gaan ze failliet’

38CC in de Papenstraat

Veel aandacht voor het cultuurbeleid in de stad tijdens de tweede bespreking van de begroting en de najaar-rapportage. Veel partijen zien dat met name 38CC spartelt onder het beleid van de gemeente, de raad wil het initiatief dan ook steunen en daarnaast ook extra geld proberen vrij te maken voor de bibliotheekactiviteiten van DOK en Theater de Veste.

Waar het geldtekort als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt van het college, willen de verschillende fracties in de gemeenteraad niet meegaan in de frustratie. Alle partijen in de raad zagen genoeg mogelijkheden om met geld te schuiven in de begroting. De behoefte om bij te sturen is groot: veel partijen vinden dat het financiële beleid effectiever kan en moet. Met name op het gebied van cultuur kan het een stuk beter.


De gemeenteraad heeft het voornemen om DOK en Theater De Veste verder te steunen, maar had speciaal veel aandacht voor 38CC De expositieruimte kreeg veel aandacht van met name STIP, CDA, GroenLinks en de VVD. Het centrum voor beeldende kunst heeft het zwaar en kan nog nauwelijks het hoofd boven water houden. Faillissement dreigt wanneer er niet wordt aangepakt en geld van de gemeente uit blijft.

Geld vrijmaken
Met name STIP wilde concreter ingaan op het bedrag dat nodig is om bijvoorbeeld 38CC overeind te houden. Ze willen de gelden die beschikbaar komen van de aandelenverkoop van Eneco en het extra geld voor jeugdzorg gebruiken om bijvoorbeeld 38CC in de lucht te houden. ‘Samen met de PvdA willen we 15.000 euro voor 38CC vrijmaken. We hopen vooral dat anderen daarbij willen aansluiten’, vertelde De Boer.

Het CDA wilde in eerste instantie graag weten waar dat bedrag vandaan kwam, dat bleek te zitten in vragen die eerder al gesteld waren. Volgens Ida De Boer, fractievoorzitter bij STIP, was dit bedrag nodig om hen volgend jaar door te krijgen. ‘Het zou echt zonde zijn als een relatief klein tekort vervolgens leidt tot het omvallen van een mooi centrum voor beeldende kunst’, sluit zij daarover af.

Steun lijkt onmogelijk
Opvallend genoeg druist fractievoorzitter De Boer daar in tegen haar eigen wethouder, die na de eerste termijn ook nog de raad moest afraden om extra geld te vinden voor het centrum. ‘We kunnen gewoon niets meer, we weten niet waar we het geld vandaan moeten halen. We zien gewoon geen ruimte om daar iets aan te doen, maar uiteindelijk beslist de raad’, vertelde wethouder Bas Vollebregt vervolgens.

Het college denkt dus niet dat er extra geld kan komen voor 38CC, ondanks dat nagenoeg de gehele raad het initiatief wilde steunen. Eerder werd flink bezuinigd op de expositieruimte door bezuinigingen uit het herstelplan, sindsdien is 38CC naarstig bezig is om te overleven. Een definitieve beslissing kon nog niet genomen worden, die valt op 4 november tijdens de laatste raadsvergadering omtrent de begroting.