Over Ons

Omroep Delft is de lokale publieke omroep van Delft. Ons belangrijkste doel is het dagelijks geven van objectieve lokale informatie en het creëren van sterke lokale journalistiek. We verslaan het nieuws en bieden amusement op onze website, sociale media, radiozender en binnenkort ook op de televisie.

Omroep Delft beschouwt het als haar taak om voornamelijk informatieve (radio)programma’s te maken voor de lokale gemeenschap. Daarbij worden zoveel mogelijk lokale instellingen en personen betrokken. De inwoners van Delft vormen een zeer belangrijke doelgroep voor de omroep. Naast programma’s met maatschappelijk relevante informatie, zorgen wij ook voor amusement door en voor de inwoners van de Prinsenstad.

Omroep Delft is ondergebracht in een stichting. Er is een programmaraad die namens de maatschappelijke geledingen een vinger aan de pols houdt. De programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers. Er werken op het moment ongeveer 50 vrijwilligers bij Omroep Delft op allerlei terreinen.