Over Ons

Omroep Delft is de lokale publieke omroep van Delft. Ons belangrijkste doel is het dagelijks geven van objectieve lokale informatie. De omroep van Delft beschouwt het dan ook als haar taak om voornamelijk informatieve (radio)programma’s te maken voor de lokale gemeenschap. Daarbij worden zoveel mogelijk lokale instellingen en personen betrokken. De inwoners van Delft vormen een zeer belangrijke doelgroep voor de omroep. Naast programma’s met maatschappelijk relevante informatie, zorgen wij ook voor lokaal amusement van en voor de inwoners van de Prinsenstad.

Omroep Delft is ondergebracht in een stichting. Er is een programmaraad die namens de maatschappelijke geledingen een vinger aan de pols houdt. De programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers.