Vanavond in de raad: 'Hoe moet het verder met de groene campus?'

De nieuwe ‘Groene Campus’ in het Delftse Tanthof is definitief van de baan. Het stadbestuur heeft in een voorstel aan de gemeente aangegeven dat doorgang van de bouw te veel risico’s met zich meebrengt en daarom het voornemen heeft om niet verder te gaan met de plannen. Zo zou een nieuw schoolgebouw op de plaats van de kinderboerderij te duur zijn en zijn er ook juridische- risico’s aan de plannen van de gemeente.

Het plan dat in eerste instantie aan de raad werd gepresenteerd blijkt daarmee definitief niet haalbaar. Het plan bleek in ruimtelijk opzicht goed mogelijk, maar er is een groot financieel tekort dat kan oplopen tot tien miljoen euro. Het is volgens de gemeente te duur om, naast de bouw van de scholen, ook de kinderboerderij, de kindertuinen en de opstallen van de dieren mee te nemen in de plannen en deze bij de plannen in te passen.

In eerste instantie zou de megaschool 20,5 miljoen euro mogen kosten. Toch blijkt het nu niet mogelijk om een school neer te zetten voor dit budget, omdat de inrichting van het terrein voor hoofdbrekens gaat zorgen. Ook zijn er extra kosten voor het klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, kosten die in eerste instantie niet mee zijn gegaan in de kostenberekening. Het zorgt ervoor dat het plan voorlopig op de lange baan wordt geschoven.

Lang voortraject werpt geen vruchten af
De risico’s van het plan voor één schoolgebouw staat in het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten doen door architectenbureau Onix, ingenieursbureau Antea en multidisciplinair adviesbureau ABT. Met name Onix geeft aan dat het ruimtelijk gezien goed mogelijk is om de gebouwen ruimtelijk neer te zetten, het mocht echter niet zo zijn.

Het onderzoek is een resultaat van de wens van de drie resterende basisscholen in Tanthof. Eerst bestonden er zes, maar door vergrijzing in de wijk werden de scholen steeds minder levensvatbaar. De scholen besloten daarom eerder al tot een fusie, er werd er al sinds 2014 een verdere samenwerking voor één schoolgebouw gezocht. De oude schoolgebouwen in Tanthof moesten vervangen worden en de gemeente draagt immers de verantwoordelijkheid om van voldoende huisvesting te voorzien voor de scholen.

‘Overwinning’ voor de belangenverenigingen
De burgemeester en de wethouders geven daarom te kennen liever niet meer door te gaan met de plannen voor een groot schoolgebouw op de plek van de kinderboerderij. Het ligt daarom voor de hand dat ook de raadsleden het besluit van het college zullen overnemen.

Een ‘overwinning’ is het voor de vele bewoners en belangenorganisaties die zich lang hebben ingezet voor het behoud van de boerderij. Er was namelijk lang flinke onrust in de wijk over de te bouwen ‘megaschool’. Vanaf het moment dat het traject begon, in 2014, zijn de bewoners in de vorm van verschillende actiegroepen gaan strijden tegen één groot schoolgebouw dat midden in Tanthof gebouwd moest worden.

Mooie eerste stap
Bewoners gingen in 2019 al de straat op om te protesteren tegen de komst van een nieuwe school. Toen liepen ruim vijfhonderd bewoners van de wijk in een stille tocht van het Abtswoudsepark naar de kinderboerderij. Toen noemde wethouder Schrederhof het protest nog voorbarig, er was op dat moment nog niets besloten en de plannen zouden nog vorm moeten krijgen. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, is in ieder geval blij dat de gemeente afziet van de plannen.

‘Het is een mooie eerste stap dat de megaschool in ieder geval geen doorgang krijgt. Voor mijn gevoel is het overigens wel een tussenstap. Maar we zullen zien wat de gemeente gaat doen als vervolgstap, daar kijken we met grote interesse naar’, legt de belangenbehartiger en bewoner van de wijk uit. Van Poelgeest weet daarnaast ook niet zeker of de belangengroepen nu echt betrokken gaan worden bij de nieuwe plannen.

Bewoners benieuwd naar uitkomst debat
Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het voorgenomen besluit, zal Delft samen met de schoolbesturen opnieuw naar alternatieve huisvestingsvormen en locaties moeten zoeken. Daar liggen in principe drie plannen voor klaar, zo wil de gemeente volgens Van Poelgeest ook verkennen om binnen de wijk zelf te bouwen.

‘Dat heeft onze voorkeur. Dan kunnen we de scholen op de oude locaties verbouwen, en zouden bovenop de scholen weer appartementen gebouwd kunnen worden. Dan blijft de kinderboerderij en ons groen in dat geval gewoon behouden’, sluit Van Poelgeest af.