Politiek is oneens over onttrekking parkeerplaatsen van de TU: 'Het moet ook anders kunnen'

Veel heibel rond het voorstel ‘Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft’. 2509 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de openbaarheid, bewoners kunnen dus niet meer parkeren op deze plekken. De plekken moeten volgens het college worden gecompenseerd door nieuwe parkeergarages, zodat het aantal parkeerplaatsen hetzelfde blijft.

Niets is minder waar volgens insprekende bewoner Geert-jan Bergers is er niet geluisterd naar de bewoners. ‘De belangen van de campusbewoners zijn onvoldoende geborgd in het onttrekkingsbesluit en de uitwerking ervan’, opent hij zijn inspreekronde. Hij vraagt zich vooral af of de berekening van de TU Delft wel klopt. Volgens de bewoner gaan er namelijk wel degelijk parkeerplaatsen verloren, maar liefst 99 parkeerplaatsen moeten verdwijnen volgens Bergers.

De TU Delft zegt dat er genoeg en proportioneel is nagedacht over de wensen van de bewoners. Wel geeft de universiteit vervolgens te kennen dat het mobiliteitsbeleid van de gemeente wordt gevolgd door de gemeente. 'Er moet ook ruimte voor groen gerealiseerd worden', vertelt de inspreker van de TU Delft.

Politiek wil meer hulp zien voor bewoners
Hamilcar Knops van het CDA zegt begrip te hebben voor het argument van de universiteit, maar ziet wel dat de gemeente in principe de controle moet blijven houden over het argument dat zij poneren.. ‘Daar zijn de bewoners het meest mee gebaat’, liet hij weten. De PvdA deelde de zorg van de bewoners en drong er dan ook op aan om de parkeerlocaties ’s avonds en in het weekend voor iedereen open te stellen.

Steeds meer kritiek klonk er uit de rest van de gemeenteraad. Volgens velen in de commissie verandert de stad steeds meer in een betaald parkeerterrein. Studentenpartij STIP was daarentegen overigens voor het onttrekken van de parkeerplekken. ‘Het stimuleert duurzaam vervoer en gaat parkeertoerisme tegen’, liet raadslid Rick van den Brink weten. ‘Wij vinden het ook niet onredelijk om te vragen om een beetje geld voor een parkeerplek’, aldus het raadslid van STIP.

Raad wil de controle houden
Volgens wethouder Huijsmans is het voorstel van het college slechts een deel van het verhaal. ‘Wanneer de raad akkoord gaat en de parkeerplekken worden onttrokken aan de openbaarheid, is het aan de TU Delft om het betaald parkeren verder uit te rollen’, vertelde zij in de raadsvergadering. De gemeente heeft daar volgens haar geen rol in, het gaat immers om particulier terrein. ‘Dat geldt ook op de vragen over de kosten, die moeten worden uitgewerkt door de TU’, legt Huijsmans uit.

Volgens het CDA moet het ook anders kunnen. ‘Zolang de parkeerplekken openbaar zijn, kan de gemeente in overleg met de TU ook op de campus gereguleerd parkeren invoeren. Dan kan er meer rekening gehouden worden met de bewoners’, vertelde raadslid Hamilcar Knops in de vergadering. Die gedachtegang werd interessant bevonden volgens de ChristenUnie en Hart voor Delft, beide partijen overwegen een motie. Op 30 september volgt een definitief besluit over het onttrekkingsbesluit, in de raadsvergadering.