Nieuwe stap in formatie: woensdag rapport informateur Guldemond

Op woensdagavond deze week komt informateur Pieter Guldemond met zijn rapport, het betekent een afsluiting van de eerste fase van de formatie. In dit rapport moet duidelijk worden welke richting het op gaat in de Delftse gemeenteraad en welke partijen kansrijk zijn om met elkaar samen te werken.

Vorige week donderdag publiceerde informateur Pieter Guldemond al een video met daarin zijn eerste observaties over de gesprekken die zijn afgewerkt. Direct in de eerste week na de verkiezingen werd al gesproken over het vormen van een nieuw stadsbestuur. De gesprekken waren volgens Guldemond ‘open en constructief’ met de opdracht het vooral te hebben over de inhoud.

Veel overeenkomsten
‘Ik zie veel overeenkomsten op de inhoud’, gaat de informateur vervolgens verder in het videobericht. ‘In vrijwel elk gesprek komen bepaalde onderwerpen terug. Te beginnen met wonen: hoe gebruiken we de schaarse ruimte op de beste manier’, legt hij uit. Daarnaast leeft ook de vraag hoe de stad verder moet bijdragen aan de energietransitie en bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen’, gaat Guldemond verder.

Ook is er veel aandacht voor de financiële positie van Delft, de vraag is daar vooral of de ambities niet structureel te groot zijn geworden voor wat kan in de stad. Tot slot ook nog aandacht voor kansengelijkheid in de stad. ‘Iedereen moet namelijk mee kunnen doen’, aldus Guldemond. Hoewel de nodige verschillen volgens Guldemond naar voren komen is er één doel goed zichtbaar: er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden in Delft.

Woensdagavond een bijeenkomst
Komende woensdagavond vanaf 19:45 wordt inhoudelijk meer duidelijk wat het advies precies behelsd en welke partijen eraan gekoppeld gaan worden. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige coalitie (VVD, PvdA, STIP, D66, GroenLinks) maar weinig hoeft te doen om op dezelfde voet door te gaan, gezien zij ook in het aantal zetels gestegen zijn na rato.