De Delftse politiekrubriek: vreugdevuren op oudejaarsavond en extra nodig geld voor cultuur

De eerste commissievergadering van het nieuwe politieke seizoen zit erop. In de commissievergadering voor het domein economie, financiën en bestuur werden onder andere de vreugdevuren en het vuurwerk tijdens oudejaarsavond besproken, was er aandacht voor toerisme in de stad én werd er gesproken over het cultuurkader. In de wekelijkse rubriek houdt Omroep Delft jou op de hoogte van de wekelijkse ontwikkelingen in de Delftse politiek.

Het was de eerste vergadering voor raadsleden na het zomerreces. Ook was de vergadering voor het eerst weer fysiek, de raadsleden mochten de vergadering wederom afwerken in de raadszaal in het gemeentehuis aan de Markt.
Vóór de zomer was er in en buiten de commissie economie, financiën en bestuur veel aandacht voor het onderwerp online volgen.

Burgemeester Bijsterveldt kondigde voor de zomer nog aan dat een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming zich zou buigen over de werkwijze van de gemeente. Dat onderzoek wordt pas afgerond in oktober, dit onderwerp werd daarom van de agenda gehaald en staat nu op de agenda voor november.

Vreugdevuur alleen in Tanthof bij jaarwisseling
Verder werden er door de fractie van Onafhankelijk Delft vragen gesteld over de jaarwisseling. ''We vroegen ons af of de vreugdevuren door mochten gaan, omdat we weten dat er deze week gesprekken zijn geweest'', opent raadslid Liedewei Timmermans haar vraag aan de burgemeester. ''We vragen ons ook af of we beperkende maatregelen kunnen verwachten'', gaat Timmermans verder.

Volgens de burgemeester was er eerder al een uitsterfbeleid wat de vreugdevuren betreft. Wanneer er tweemaal achtereen geen vergunning werd aangevraagd, vervalt de optie. Er waren tot nu nog twee locaties waar jaarlijks vreugdevuren aangestoken mochten worden. In Tanthof en in Vrijenban-brasserskade. ''Beiden hebben we gesprekken mee gevoerd, we hebben besloten dat we verder gaan met Tanthof, omdat zij op tijd de vergunning hebben aangevraagd.''

Meer geld nodig voor cultuur
Ook was er veel aandacht voor cultuur in Delft. Zo was de directeur van het Fringe festival aanwezig om te praten over het nieuwe voorstel van het college aan de gemeenteraad, zij praatten over het cultuurkader 2021-2030. Het afgelopen half jaar was er veel te doen om de cultuursector. In maart werd er bij het herstelplan wederom bezuinigd op de cultuursector in de stad.

''Sommige instellingen kunnen de medewerkers niet meer conform de wet- en regelgeving betalen. Dat is niet covid-19 gerelateerd, ik zeg daarom altijd: je kan beter bij de McDonalds werken dan voor het Fringe festival'', vertelt festivaldirecteur Beeftink-Funken. De cultuurtafel, gevuld met veertig partijen uit de cultuursector in Delft, was met name ontevreden over de financiële onderbouwing. Die ontbrak volledig.

Mooie ambities, geen financiële dekking
De partijen in de raad onderstreepten allemaal de noodzaak van cultuur in alle breedte. ‘We horen duidelijk een wens voor meer popcultuur van de insprekers’, vertelt raadslid Ida de Boer van STIP. ‘Ook vinden wij het vreemd dat het nachtleven volledig ontbreekt in deze nota. In essentie is het een plan met veel mooie plannen, maar we willen graag van de wethouder zien wat erbij kan met de begroting op komst.’

Het gros van de andere partijen was het dan ook eens dat een financiële paragraaf noodzakelijk is om akkoord te gaan met het voorstel van het college van B&W.
Wethouder Bas Vollebregt onderstreept dat het standpunt in de brief van de cultuurtafel. ‘Maar ik heb er op het moment ook geen duidelijke oplossing voor’, vertelt hij. Volgens Vollebregt is het heel moeilijk inschatten hoe de cultuursector in Delft eruit ziet over tien jaar.


''Wel wil ik toezeggen dat de financiële onderbouwing er komt. Maar ik wil u ook op de realiteit drukken, we zitten nog steeds in de situatie dat we fors bezuinigd hebben. Dat is de reden dat we als college geen mogelijkheid zien om aanvullend extra geld beschikbaar te maken'', sluit Vollebregt af.