TU wil meer zeggenschap over parkeerplekken: CDA, Hart voor Delft en CU stribbelen tegen

Het stadsbestuur van Delft heeft het voornemen om 2509 parkeerplekken aan de openbaarheid te onttrekken op het terrein van de TU Delft. Vanavond ligt er een voorstel in de gemeenteraad. De universiteit wil meer zeggenschap over de parkeerplekken, omdat ze nu vaak worden bezet door mensen die niet op de TU hoeven te zijn. Bewoners en verschillende raadsleden vragen zich af waarom het nodig is, CDA-commissielid Hamilcar Knops denkt namelijk dat het beter is om de parkeerplaatsen openbaar te houden.

De gemeente kan wanneer de parkeerplekken openbaar blijven zelf, net als elders in de stad, nadenken over het reguleren van het parkeren. Het risico bestaat dat er te weinig parkeerplekken over blijven voor de bewoners rondom de campus.

Parkeerplekken schaars
‘Het punt is gewoon dat parkeerplekken in Delft schaars zijn. Het gaat bij dit onttrekkingsbesluit om meer parkeerplekken dan de capaciteit van alle parkeergarages in het centrum bij elkaar. Wanneer je nu ja zegt over het onttrekken verlies je de controle, kan je de belangen niet meer afwegen en doe je als gemeente niet meer mee’, legt Knops uit.

Het onttrekkingsbesluit dat vanavond in de gemeenteraad wordt besproken is volgens Knops onderdeel een lang proces. De TU Delft merkt dat door steviger parkeerregulering elders in de stad meer auto’s op het TU-terrein staan- geparkeerd, terwijl deze er niet horen. Daarom wil de TU de parkeerplekken onttrekken aan de openbaarheid. Voor de bewoners blijven er 300 parkeerplekken over, volgens CDA-raadslid is dat het absolute minimum.

Bewoners weten niet waar ze aan toe zijn
Zo sprak bewoner Geert-Jan Bergers al in tijdens de commissievergadering. ‘Het liefst zouden we zien dat alles bij het oude gelaten wordt, maar dat is inmiddels al onmogelijk.’ Bergers vertelde in die commissievergadering dat hij zich vooral afvraagt of de belangen van de bewoners wel voldoende zijn gewogen.

Daarnaast zijn er dertien bezwaarbrieven op de mat van de gemeente gevallen, bewoners weten namelijk niet waar zij aan toe zijn. Volgens Knops is het zo dat de plannen nog veel te onduidelijk zijn. ‘We weten gewoon niet wat de consequenties gaan zijn. Ons pleidooi is vooral: wanneer we deze parkeerplaatsen nu aan de openbaarheid onttrekken, weten we niet wat de TU ermee gaat doen’, legt Knops uit.

Meerdere partijen dienen moties in
Volgens Knops krijgt de TU op dat moment vrij spel wat betreft de parkeerplaatsen, waardoor het belang van de bewoners mogelijk in gevaar komt. ‘Als de raad vandaag zou zeggen dat ze de parkeerplaatsen onttrekken, kunnen wij als gemeente de TU niet tegenhouden om ermee te doen wat ze willen. Zij kunnen vervolgens bepalen wie gebruik mag maken van de parkeerplekken en wat het tarief is’, gaat het commissielid verder.

Daarom willen het CDA, Hart voor Delft en de ChristenUnie dat de gemeente in ieder geval de parkeerplaatsen in het openbaar houdt. Middels een motie proberen die partijen de parkeerplekken te behouden voor de bewoners. Daar moet wat de wat de raadsleden betreft een harde afspraak over worden gemaakt.