Delftse stadsbegroting gepresenteerd, flink verhoogde lasten voor bewoners

Het Delftse gemeentebestuur heeft de begroting gepresenteerd aan de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Een stevige begroting is het: de komende jaren gaan de woonlasten flink omhoog. Volgens het college zijn scherpe keuzes noodzakelijk om ervoor te zorgen om de begroting sluitend te krijgen. Ook lobbyt de gemeente nog door voor extra geld van de Rijksoverheid.

In de begroting stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) in de toekomst flink. Volgend jaar stijgt deze mee met de inflatie, vanaf 2023 wordt het echter flink duurder om te wonen in Delft. De OZB stijgt dan met 6% om de begroting dan sluitend te krijgen. Wanneer het Rijk vervolgens in 2025 niet met extra geld over de brug komt, moet de gemeentebelasting voor woningbezitters in 2025 weer met 7% omhoog.

Daarnaast gaat ook het tarief voor reiniging in de stad omhoog met ongeveer tien procent. De kosten voor het verwerken van restafval zijn gestegen en de riolering in Delft is verouderd, er moeten nieuwe maatregelen genomen worden als gevolg van klimaatverandering. Ook daar vindt dus een stevige stijging plaats van nagenoeg 13 procent. Kortom, de bewoner zal met ingang van 2022 meer gaan betalen in de gemeente.

Delftse financiële situatie een flinke opgave
In een persbericht laat het college weten dat het voor de gemeente een flinke opgave is om financieel gezond te blijven. De gemeente moet naar eigen zeggen veel kosten maken, terwijl het Rijk niet structureel genoeg geld geeft voor alle taken. Met name de tekorten en hoge kosten in het Sociaal Domein drukken flink op de begroting, om aan de wettelijke taken te voldoen wordt daarom in de toekomst flink gesleuteld aan de lasten van de bewoners.

In de begeleidende brief aan de gemeenteraad laat het stadsbestuur weten met deze begroting weer een nieuwe stap vooruit te zetten in een moeilijke periode voor de stad. ‘Hoewel we blij zijn dat we dit jaar een sluitende begroting kunnen aanbieden, blijft de financiële situatie zorgelijk. De ruimte is zeer beperkt en we voelen de financiële druk toenemen’, luidt de reactie van het college.

De tekorten worden volgens de gemeente voor het grootste deel veroorzaakt doordat er te weinig geld wordt vrijgemaakt door het Rijk. Het stadsbestuur is vandaag de dag nog steeds bezig met een lobby richting de Rijksoverheid, om structureel meer geld te krijgen uit het gemeentefonds.