Delftenaren op zoek naar nieuwe vrijeschool in de stad: 'Het onderwijs moet anders'

Initiatiefnemer Nelleke Guequierre

Delft kan mogelijk vanaf 2023 een nieuwe middelbare vrije school verwachten, is in ieder geval de hoop van initiatiefnemer Nelleke Guequierre. Ze is bijna full-time bezig met het opzetten van een nieuwe vrije school in de regio, het Mercurius College. Tot 15 oktober heeft Guequierre de tijd om genoeg ouderverklaringen te verzamelen. Door een nieuwe wet is het mogelijk om vanuit het initiatief van ouders een school te stichten, daarom is er een intekenactie opgestart.

''Er is eigenlijk alleen een vrije basisschool en een middelbare vrije school in Den Haag. En nog een in Rotterdam. Met name de vrije school in Rotterdam kampt al jaren met een overschot aan leerlingen. Die school puilt uit, ze moeten ieder jaar honderden leerlingen afwijzen.'' Dat komt onder meer door het gebrek aan vrije scholen in de regio.


Zelf is Guequierre al langer bezig met het regelen van vrijeschoolonderwijs in Delft, ze zette eerst een samenwerking met het Grotius op. Daar kunnen de kinderen nu kiezen voor vrijeschoolonderwijs in de onderbouw. ''Maar het wordt niet gegeven in de bovenbouw. Het is ontzettend jammer dat de kinderen van het Grotius geen examen kunnen doen met vrijeschoolonderwijs, daarom willen wij een nieuwe school stichten'', vertelt ze.

Gelokt met leuke vakken
''Kinderen worden nu door openbare scholen gelokt met leuke vakken in het muzieklokaal in de eerste twee jaar, daarna is het gewoon de vakken volgen'', legt Guequierre uit. ''Er is vervolgens juist minder aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, terwijl er juist te veel aandacht is voor de cognitieve prestaties van leerlingen. Wij vinden dat het anders kan en willen daarom een vrije school stichten in de stad.''

Het Mercurius College heeft een grote achterban in Delft en geniet daarom flink wat steun uit de stad. Het is nog niet helemaal zeker of ook alle richtingen direct kunnen starten. De initiatiefnemers moeten op zoek naar ouderverklaringen om echt te starten met de school. ''We denken wel dat we het aantal ouderverklaringen gaan halen. Mavo loopt iets achter, maar als we het daar niet mee halen hebben we in ieder geval een havo/vwo school die we kunnen stichten'', vertelt Guequierre.

Nieuwe wet maakt school mogelijk
De bewoners kunnen de school zelf stichten door een nieuwe wet die per 1 juni in werking is getreden. De wet 'meer ruimte voor nieuwe scholen' moet ervoor zorgen dat het makkelijker is om een school te stichten, zonder dat er een voorstel aan andere besturen in de regio moet worden gedaan. Anderen besturen moesten bij het opstellen van een regionaal onderwijsplan eerst akkoord geven voor het stichten van een nieuwe school. Nu is dit niet meer het geval. Volgens de VO-raad, de koepelorganisatie voor het middelbaar onderwijs, zitten hier in algemeen opzicht wel haken en ogen aan. Ze konden niets zeggen over de Delftse situatie, maar zien wel een risico ontstaan dankzij de nieuwe wet.

''Het werkt mogelijk concurrentie verder in de hand in bepaalde regio’s, wat weer niet ten goede komt aan de kansengelijkheid. Het is een risico voor de samenwerking tussen verschillende schoolbesturen om goed onderwijs in een regio aan te bieden', vertelt een woordvoerder van de VO-raad. 'Daarnaast is er op het moment voldoende onderwijsaanbod. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan gericht op een specifieke doelgroep die leiden tot het ondermijnen van een breed aanbod en van de maatschappelijke opdracht aan scholen om voor elke leerling goed onderwijs te verzorgen. Deze ontwikkeling moet volgens ons niet meer ruimte krijgen.''

Nieuwe school in 2023
De planning voor het opzetten van de vrije school in Delft is duidelijk en overzichtelijk voor het nieuwbakken bestuur. Er zijn 609 ouderverklaringen getekend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), inmiddels zijn ze net over de helft. Daarna moet de minister vóór juni 2022 goedkeuring geven om de school te stichten. Vervolgens is de gemeente aan zet, zij moet er vervolgens voor zorgen dat de school wordt gehuisvest.

''We hopen daarom in 2023 de deuren te openen, maar mocht de gemeente echt niet tot huisvesting kunnen komen, dan heeft de gemeente twee jaar om tot huisvesting van onze school te komen'', vertelt de initiatiefnemer. Makkelijk is het overigens niet, andere scholen liggen veelal dwars. ''Je merkt dat je iets meer weerstand krijgt vanuit de protestantse basisscholen en de openbare basisscholen. Die hebben al afspraken met gevestigde scholen, waardoor we niet veel reclame kunnen maken. Maar we weten zeker dat we genoeg verklaringen gaan krijgen.''