Redactie  

  Delft, 09-11-2020 - Delft gaat bij de landelijke politiek aandringen op een verhoging van het minimum loon naar 14 euro bruto per uur. De motie ‘Voor 14’ werd aangenomen en kwam...

Redactie  

Redactie  

Redactie