Gevolgen lockdown voor Delft besproken in commissievergadering, nog niets over Prinsenhof

Afgelopen donderdag vond de eerste commissievergadering van het jaar plaats. Daarin ging het onder andere over de vaccinaties tegen COVID-19 die vanaf maandagochtend worden uitgevoerd in het ADO-stadion, en de gevolgen van de lockdown op Delftse ondernemers. Zondagavond werd bekend dat de lockdown vanwege de coronamaatregelen met nog eens drie weken wordt verlengt. Er is verder door de commissie Economie, Financiën en Bestuur niet gepraat over de visie van het Prinsenhof, wat wel op de agenda stond.

Eerder meldden wij nog dat er 28 januari al meer bekend zou worden over het Museum Prinsenhof Dekft, maar het voorstel van de visie van het Prinsenhof is uitgesteld tot na 23 maart 2020. Dit is besloten zodat het onderwerp behandeld kan worden in samenhang met het financieel herstelplan waar de gemeente Delft op dit moment aan werkt. Dat plan gaat over de niet-besluitende begroting.

Gevolgen lockdown voor Delft

In de maandelijkse bespreking over het coronabeleid in Delft is gepraat over de gevolgen van de lockdown voor de lokale horecaondernemers en winkeliers. Meerdere fracties deelden hun zorgen over de ondernemers en culturele instellingen. De VVD-fractie wilde weten hoeveel ondernemers op omvallen staan en op hoeveel steun deze mensen kunnen blijven rekenen. Wethouder Bas Vollebregt zei op dit moment geen beeld te hebben hoeveel ondernemers in Delft failliet dreigen te gaan. Wel wist hij dat het aantal faillissementen tot nu toe is meegevallen en dat een fors aantal ondernemingen overeind wordt gehouden met steun van het Rijk.

Lees ook: Delftenaren waarschijnlijk dupe van miljoenentekort gemeente Delft, bezuinigingen in aantocht >

Onafhankelijk Delft en D66 vroegen aandacht voor het thuisonderwijs en dreigende leerachterstanden. Wethouder Hatte van der Woude van Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie, liet weten dat leerachterstanden en de kwaliteit van het onderwijs de verantwoordelijkheid zijn van de schoolbesturen. Zij kunnen bij het Rijk een beroep doen op bepaalde middelen om die leerachterstanden te vermijden.

Vaccinaties

Ook werd er nog gepraat over het vaccinatieplan. Vanaf maandag 11 januari start GGD Haaglanden met het toedienen van coronavaccinaties. Een gedeelte van het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag is gekozen als eerste vaccinatielocatie in de regio Haaglanden. De eerste dagen worden zo’n 300 mensen per dag gevaccineerd. Dit aantal wordt verder uitgebreid, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin van leverancier Pfizer/BioNTech.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen worden als eerste gevaccineerd. Daarna volgen de overige groepen. Die worden volgens Wethouder Karin Schrederhof niet ingeënt op één centrale plek, maar ook dichter bij huis .  

Wethouder Brandligt informeerde de commissie verder nog dat de uitgaven van de gemeente aan coronamaatregelen buiten het preventief toezicht van de provincie vallen. Het college bespreekt dit onderwerp opnieuw op 19 januari.

Lees ook: Vaccineren begonnen in het Reinier de Graaf ziekenhuis >

Lokale belastingen

Een ander gesprek uit de vergadering ging over een brief van het college van B&W aan de raad met daarin de mogelijkheden om de lokale belastingen op de langere termijn te laten bijdragen aan verduurzaming in Delft. Een meerderheid van de fracties reageerden tevreden op de brief, behalve Groep Stoelinga. De voorstellen waar het college aan denkt, zijn volgens de partij in het nadeel van de gewone man. Ook andere fracties, waaronder de SP, PvdA en Stadsbelangen Delft, vroegen aandacht voor een eerlijke verdeling van de lasten.

Volgens de SP moet het vooral gaan om energierechtvaardigheid en moet het niet zo zijn dat mensen die een Tesla of zonnepanelen kunnen betalen ook nog eens beloond worden door lagere lasten, terwijl mensen die geen geld hebben om hun woning energiezuiniger te maken meer worden belast. De raad hoeft op dit moment nog geen besluiten te nemen en er volgen nog nieuwe voorstellen.

Delfts Mediafonds

Verder is er in de commissievergadering nog gepraat over de mogelijkheden voor een digitaal referendumverzoek in Delft, een mogelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden (wat Delftse bedrijven kan helpen bij het vinden van bedrijfsruimte werkgelegenheid in de regio), en is er daarnaast positief gereageerd op het Delftse Mediafonds, een nieuw fonds op initiatief van een aantal lokale journalisten om de lokale journalistiek te versterken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kwam eerder al met andere adviezen om de plaatselijke journalistiek te ondersteunen. Burgermeester van Bijsterveldt wil eerst afwachten hoe het met het Delftse Mediafonds gaat voordat er verdere beslissingen worden genomen, zoals het vormgeven van een lokaal mediabeleid.