Prinsenhof, lokale belastingen en corona; dit zijn de onderwerpen in de raadsvergadering

Op donderdagavond vindt de eerste commissievergadering van het jaar weer plaats. De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt onder andere het voorstel 'Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft: start Ontwerpfase'. In dit voorstel gaat het onder andere over de 37 miljoen euro voor het het vernieuwde museum Prinsenhof. Vanavond zal er nog geen volledig uitsluitsel komen, de formele besluitvorming zal zijn in de raadsvergadering van 28 januari 2021.

De raad wordt dus gevraagd akkoord te gaan met het vaststellen van een financieel kader voor een maximaal investeringsbedrag van 37 miljoen euro. Vanavond zal de commissie vooral nog adviseren over hun voorstel, zodat de raad tijd heeft voor een officiële beslissing op 28 januari.

Duurzame stad

Ook wordt vanavond gepraat over ‘verduurzaming en lokale belastingen’. Dit is op verzoek van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, Groep Stoelinga, D66 en STIP naar aanleiding van de brief van het college hierover. In de brief van 8 oktober 2020 schrijft het college van B&W dat lokale belastingen kunnen bijdragen om alle doelen voor een duurzame, leefbare stad te behalen. ‘’Enerzijds door met belastingen geld op te halen om te besteden aan maatregelen van verduurzaming en anderzijds door belastingen in te zetten als prikkel voor duurzame keuzes.’’

De beschreven suggesties van het college zijn nog een eerste afweging en de mogelijkheden moeten nog verder onderzocht worden.

Lees ook: Bert van der Woerd nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Delft >

Corona

Daarnaast hebben de fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA gevraagd om de collegebrief over de versterking van de kwaliteit van de lokale journalistiek te bespreken. Ook gaat het vanavond nog over de stand van zaken rondom het coronabeleid, de aangepaste Referendumverordening 2020 en de collegebrief over de gemeentelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden.

De commissievergadering begint om 19.30 uur, is digitaal en kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.