Delftenaren waarschijnlijk dupe van miljoenentekort gemeente Delft, bezuinigingen in aantocht

Delft heeft – zoals wij eerder al schreven – een enorm begrotingstekort van 6,5 miljoen euro dat op korte termijn weggewerkt zal moeten worden. Bezuinigen dus. Delftenaren zullen waarschijnlijk op korte termijn extra moeten gaan betalen.

De gemeente Delft staat sinds december vorig jaar onder verscherpt financieel toezicht van provincie. De stadsbestuurders mogen geen nieuwe uitgaven doen totdat de begroting rond is. Delft heeft tien weken de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen en het gat van 6,5 miljoen euro te dichten.

80 miljoen

Er worden verschillende bezuinigingsscenario’s onder de loep genomen. Ondertussen verwijten critici het stadsbestuur dat ze te laat hebben ingegrepen. GroenLinks Delft fractievoorzitter Frank van Vliet houdt in het AD voet bij stuk en stelt geen seconde spijt te hebben van de goedgekeurde begroting met enorme tekorten.

Delft Tanthof vergrijst, hoe is het gesteld met mobiliteit van de 65+’er? >

De fractievoorzitter stelt dat Delft ook de begroting sluiten had kunnen maken, zoals Zoetermeer dat deed door Eneco-gelden in te zetten. ‘’Wij vinden echter dat deze spaarpot niet is bedoeld om lopende tekorten te dichten. Het tekort is vooral bedoeld als statement richting het Rijk. Wij vinden dat de oorzaak van het tekort moet worden aangepakt. Net als andere gemeenten krijgen we veel te weinig geld om de ons toebedeelde taken naar behoren uit te voeren,” aldus van Vliet tegen het AD. Eerder beaamden andere Delftse politici dit ook al tegen Omroep Delft.

Lastenverzwaring

Daarom is Van Vliet naar Den Haag gestapt en wordt een lobby aangevoerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin pleit de Delftse wethouder Stephan Brandligt van Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën voor een grotere rijksbijdrage voor de gemeente.

Delft doet het niet goed in verkeersveiligheid: 1048 ongelukken waarvan 330 met gewonden of doden >

Maar met nog tien weken te gaan zal deze lobby op de korte termijn niet veel helpen. Van Vliet sluit dan ook niet uit tegen het AD dat Delftenaren te maken krijgen met een lastenverzwaring. Een optie die momenteel serieus wordt overwogen. ‘’In het verleden is in Delft al heel hard gesaneerd. Het mag duidelijk zijn dat we na de sluiting van andere voorzieningen niet ook nog eens de bibliotheek of het theater willen sluiten,” aldus Van Vliet.

Tot dusver steunde de oppositiepartij CDA de fractie maar Rob van Woudenberg, de CDA-fractievoorzitter, laat nu een ander geluid horen aan het AD: ‘’De maatregelen mogen niet ten koste gaan van mensen die van onze hulp afhankelijk zijn. Ook vinden we het onverantwoord om in deze tijd de lasten te

verhogen.”

Bezuinigen

Het is volgens Van Woudenberg dan ook bijna onontkoombaar dat er gegrepen zal worden uit de reserves. De CDA-fractievoorzitter denkt wel dat er mogelijkheden zijn om te bezuinigen, maar hij denkt dan aan een deel van het management wegsnijden bij Werkse! en Delft Support. Of met preventieprogramma’s ervoor zorgen dat jongeren niet afhankelijk worden van kostbare specialistische jeugdzorg.

De lokale partijen Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft stemden in november al tegen de begroting. Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft laat aan het AD weten dat het stadsbestuur de problemen deels aan zichzelf heeft te weten maar ze steunt ze wel de roep om meer geld bij het rijk: ‘’Een dag voordat naar buiten kwam dat we onder curatele kwamen, jaste het stadsbestuur er bijvoorbeeld nog even snel een flink bedrag voor filmhuis Lumen door.”

Wij schreven eerder al over de verhuizing van Filmhuis Lumen. De bioscoop vroeg een eenmalige subsidie aan van 650.000 euro en een garantstelling van de gemeente voor een hypotheek van 1,2 miljoen euro. De gemeente is inmiddels ook akkoord gegaan met deze bedragen.

Drieduizend handtekeningen voor behoud Delftse kinderboerderij en speeltuin De Boterbloem >

Spoorzone Delft

Het is niet de eerste keer dat de Delftse gemeente onder curatele staat. In 2015 kampte Delft met het Spoorzone-debacle, wat een begrotingstekort van 80 miljoen had veroorzaakt. Ondanks het begrotingstekort nu aanzienlijk kleiner is, blijft het een precaire situatie voor de gemeente.