Filmhuis Lumen lijkt stap dichter bij verhuizing naar Spoorzone Delft

Afgelopen dinsdag 8 december is er vergaderd over de toekomst van Filmhuis Lumen door de commissie Economie en Financiën. Over het algemeen kwamen er positieve reacties naar voren op de verhuizing van Filmhuis Lumen van het Doelenplein naar Nieuw Delft. Om de plannen financieel rond te krijgen, moet de raad groen licht geven voor een eenmalige subsidie van 650.000 euro uit het Fonds Delft 2040 en een maximale garantstelling voor de hypotheek van 1,2 miljoen euro. Op donderdagavond 17 december buigt de raad zich hier verder over.

Foto: Omroep Delft
Naast dat het financiële plaatje goedgekeurd moet worden, moet er nog instemming komen op het voorstel van het college Concretisering programmering veld 2.5 Nieuw Delft. Veld 2.5 is het gebied in de Spoorzone dat direct aansluit op het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Deze plek bood volgens de afspraken uit 2018 alleen ruimte aan kantoren. Door de afspraken te verruimen met de functies cultuur, horeca en wonen, kan er een gebouw worden gerealiseerd waar het filmhuis kan uitbreiden van twee naar vier zalen.
Een kort verslag van de inbreng van de partijen:
GroenLinks beet de spits af en liet een zeer positief geluid horen. Filmhuis Lumen op deze locatie is volgens hen een verrijkende toevoeging in Nieuw Delft. Daarbij zien zij in Lumen een betrouwbare partner. De partij zei wel te beseffen dat het een moeilijke en onzekere tijd is. D66 was vervolgens ook positief, op een wat gematigdere manier. De fractie was vooral kritisch over het advies van de investeringscommissie Fonds 2040. Informatie daarover moet in de toekomst uitgebreider naar de raad worden gestuurd, vinden zij. Wethouder Martina Huijsmans beloofde de fractie dat ze in het college gaat bespreken hoe de raad uitgebreider geïnformeerd kan worden.
 
Cultuur in Nieuw Delft
Andere positieve geluiden kwamen vanuit STIP, SP en PvdA. STIP sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers van Lumen en noemde het filmhuis een unieke organisatie voor Delft. Volgens de partij is het essentieel dat cultuur een plek krijgt in de Spoorzone, omdat daarmee van Nieuw Delft een volwaardige wijk wordt gemaakt. Ook de plannen om in het gebouw een multifunctionele zaal, horeca en in het park een openluchtbioscoop mogelijk te maken, kunnen rekenen op de steun van STIP. 

Stadsbelangen Delft zei akkoord te gaan met de voorstellen, maar vroeg zich wel hardop af op de Stichting Filmhuis Lumen wel voldoende vrijwilligers heeft om de boel draaiend te houden. Er werden door verschillende fracties, waaronder de VVD, vraagtekens gezet bij de financiën. De CDA-fractie vraagt zich af waarom er niet voor een lening is gekozen.

 

Elitair
Groep Stoelinga ziet de verhuizing van het filmhuis wel zitten, omdat het Doelenplein dan weer een rustig woongebied kan worden. Maar Filmhuis Lumen moet wat deze partij betreft wel de programmering verbreden en meer films voor Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima gaan vertonen. Het programma is volgens die fractie te elitair. Groep Stoelings zou de voorwaarde om een breder publiek te bedienen, terug willen zien in het voorstel en zei daarom een amendement te overwegen.

Onafhankelijk Delft had het over een enorme smak geld en wilde weten wat de noodzaak voor het filmhuis om te verhuizen. Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en het CDA deelden aan het eind van het debat mee dat ze de voorstellen mee terug nemen naar hun fractie.

 

Samenwerking voor multifunctioneel gebouw in Nieuw Delft> 

 

Subsidie gemeente
Nieuw Delft wordt met een filmhuis volgens wethouder Bas Vollebregt een wijk om naartoe te gaan. De financiële bijdrage van de gemeente en de garantstelling acht hij goed uitlegbaar, omdat de Stichting Filmhuis Lumen zelf haar complete eigen vermogen gebruikt om de verhuizing mogelijk te maken. De subsidie van de gemeente is volgens de wethouder bedoeld om het gat in de businesscase te dichten en niet om allerlei voorwaarden aan de stichting te stellen. 

Hier kun je de vergadering terugluisteren