Drieduizend handtekeningen voor behoud Delftse kinderboerderij en speeltuin De Boterbloem

Delftenaren zijn het niet eens met de plannen van de Gemeente Delft om een scholencluster te plaatsen op de huidige plek van waterspeeltuin en kinderboerderij de Boterbloem. Daarom ondertekenden nu al drieduizend Delftenaren een petitie om de komst van deze ‘megaschool’ te voorkomen.

In 2019 liet de ChristenUnie Delft weten dat het een wens was van de scholen in het Tanthof om te fuseren. Nadat eerder al scholen waren gefuseerd, bleven er nog drie schoolbesturen op zes locaties over. Deze wilden samenkomen tot één scholencluster centraal in de wijk, waar drie scholen elk hun eigen plek hebben en samen voorzieningen kunnen delen.’’

Fantasie

Maar deze nieuwe ‘megaschool’ of scholencluster, die zeker zo’n duizend leerlingen zou kunnen voorzien van onderwijs, komt op de plek van een Delftse kindertuin: De Boterbloem. En daar zijn behoorlijk wat Delftenaren niet over te spreken. Om het verzet tegen de gemeenteplannen beter te stroomlijnen is vorige week de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof opgericht. Hun petitie tegen de nieuwe scholencluster heeft inmiddels al ruim drieduizend handtekeningen en blijft nog zeker open voor nieuwe handtekeningen tot 11 februari.

Heftig nieuws: Politiemensen vinden vuurwapen bij routine controle >

Volgens petitie-initiatiefnemer Thijs Remmelt wil de nieuwe scholencluster wel een groene campus bewerkstellingen, maar dat is volgens hem slechts een fantasie: ‘’Er wordt onderzocht of een ‘groene campus’ mogelijk is, maar daarop is amper plek voor een kinderboerderij. Een paar geiten en konijnen naast een megaschool is géén kinderboerderij!’’

Onveilig

Woordvoerder Geert van Poelgeest van de nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof benadrukt dat de nieuwe stichting niet tegen een nieuwe school is: ''De huidige schoolgebouwen in Tanthof zijn verouderd, leerlingen hebben recht op goede huisvesting. En dat kan ook, alleen niet op de locatie van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem. Vorig jaar is er al een alternatief bedacht: herbouw van twee scholen in Tanthof Oost en Tanthof West, met ruimte voor seniorenwoningen. Het kan dus anders.''

Een grote school op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem zorgt ook voor onveilige verkeerssituaties en parkeeroverlast. Van Poelgeest: ''De gemeente zegt dat deze verkeersstudie op een aantal punten verder moet worden onderzocht. Zo moet een deel van Abtswoude geschikt worden gemaakt als fietsroute, maar de gemeente weet niet hoe ze dat wil realiseren. De gemeente wil deze en andere verkeersproblemen verder onderzoeken als het besluit is genomen om de megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem te bouwen. Dat vinden wij onverantwoord.''

Dichtbevolkte woonwijken

De Boterbloem is een unieke (en gratis) recreatieplek waar kinderen niet alleen kunnen spelen maar ook in contact komen met allerlei dieren. Volgens Remmelt is het dan ook essentieel dat deze ‘’oase van rust tussen natuur en dier’’ behouden blijft in de dichtbevolkte woonwijken.

Op vijf november 2020 presenteerde de gemeente een haalbaarheidsstudie waarin werd gekeken of het project haalbaar is qua grondoppervlak. Hierin blijkt dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavels. Er werden twee locaties onderzocht: ‘locatie Zuid’ en ‘locatie Noord’. Locatie Zuid bleek echter geen mogelijkheid omdat er te weinig ruimte was en de gemeente de huidige ruimte-ordening niet wilde verstoren: ‘’Wij hebben dan ook gezien de bovenstaande analyse besloten om geen vervolgonderzoek voor de locatie Zuid te starten.’’

Verzet

Maar in de locatie Noord ziet de gemeente wel mogelijkheden. En precies op deze locatie bevindt zich dus onder andere De Boterbloem.

Groen rijden: het aantal Green Wheels groeit in Delft >

In de stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof bundelen bewoners uit de Tanthof, de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland de krachten. Hiermee hoopt de nieuwe stichting aan te kunnen tonen dat er geen plek is voor de scholencluster op de plek van kinderboerderij en kindertuin De Boterbloem ‘’en roept de gemeente en schoolbesturen op om betere alternatieven te onderzoeken.”