Delft wil spaargeld niet gebruiken als lapmiddel voor structureel probleem

Vorige week werd duidelijk dat er weer weer bezuinigingen aankomen voor Delft. De begroting van 2021 is niet sluitend en daarom heeft de provincie Zuid-Holland de gemeente Delft onder preventief toezicht geplaatst. Toch is het presenteren van een begroting met een tekort van 6,3 miljoen euro een bewuste keuze geweest.

Begin november heeft het college van Burgemeester en Wethouders de niet-sluitende begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarna deze door hen is goedgekeurd. Delft wil hiermee een statement maken naar de overheid. “Wij en alle andere gemeenten in Nederland krijgen steeds meer taken van het Rijk, maar voor het uitvoeren van al die taken krijgen we veel te weinig geld. Het is een structureel probleem en daar moet een oplossing voor komen” aldus een woordvoerder van de gemeente. Omroep Delft sprak een aantal politieke partijen over hun kijk op wat er op dit moment gebeurt.

Weinig grip op zorgkosten

De grootste verantwoordelijkheden en dus de kosten van de gemeente zitten in het sociaal domein. Dat is het onderdeel waar alle zorgtaken van de gemeente onder vallen. De kosten van de zorgtaken vliegen de pan uit en de gemeenten krijgen structureel te weinig geld van het Rijk voor al die taken. Dus wordt het een probleem in de begroting dat elk jaar terugkomt. Dimitri van Rijn van de VVD Delft: “Je kunt het gat dichten door incidenteel geld te gebruiken voor structurele lasten, maar dat is niet handig want structurele lasten zijn er altijd en incidenteel geld is er niet altijd. Dus daarmee wordt het structurele probleem niet opgelost.

Christine Bel van D66 legt het als volgt uit: “Je kunt het zien als een betaalrekening en een spaarrekening. Stel, je betaald van je betaalrekening alle rekeningen, maar het bedrag dat eruit gaat is veel hoger dan het geld dat binnenkomt. Dan kun je geld van je spaarrekening halen om dat gat te dichten op je betaalrekening, maar als dat elke maand gebeurt is uiteindelijk je spaarrekening leeg en blijf je een tekort houden op je betaalrekening en dan heb je echt een probleem.’’

Kinderlijk zeuren om zakgeld

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vinden dat de gemeente het geld uit de verkoop van Eneco-aandelen moet gebruiken. Marcel Koelewijn van Stadsbelangen Delft zegt: “Ze hadden de begroting wel sluitend hadden moeten maken en daarna via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen met alle andere gemeenten een signaal moeten afgeven. Dan was de boodschap veel duidelijker. Nu is Delft kinderlijk aan het zeuren om zakgeld,” aldus Koelewijn. Volgens D66 en VVD is dat echter een tijdelijk lapmiddel en los je daarmee het echte probleem niet op.

Lees ook: Delftenaren gefrustreerd: vanaf 1 februari is parkeren in de Wippolder nergens meer gratis>

Bel: “Er is weinig grip op zorg en alles in de zorg verandert ook constant. Zeker in het afgelopen jaar door het coronavirus, wat flink effect heeft gehad op het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening, of de jeugdzorg en bijstand. En dan nog al de mensen die gebruik maken van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning ).''

Herstelplan

Feit is nu dus dat Delft onder preventief toezicht staat bij de provincie. Dat gebeurt nu eenmaal wanneer een gemeente geen sluitende begroting presenteert. Dit betekent dat de gemeente voorlopig toestemming moet vragen aan de provincie voordat de gemeente geld mag uitgeven én dat er een herstelplan met bezuinigingen moet worden gemaakt.

De VVD daar wel ideeën over. Zo kan er bijvoorbeeld kritischer gekeken worden naar de WMO, zegt van Rijn. Zowel de VVD als D66 vragen zich af of het bijvoorbeeld niet beter is om de huishoudelijke hulp over te hevelen naar de bijzondere bijstand in plaats van dit aan te bieden als een voorziening voor iedereen. Er zijn volgens hun namelijk voorbeelden bekend van mensen die zelf huishoudelijke hulp kunnen betalen, dit nu via WMO verstrekt krijgen.

Belastingen omhoog?

Een makkelijke oplossing zou zijn om aan de belastingen knop te gaan draaien en alle belastingen voor de Delftenaren omhoog te gooien. Maar dat ziet geen enkele partij zitten. Het geluid van alle partijen: “Als je de lasten omhoog brengt voor de inwoners, komen zij eerder in de schulden dus dat lost zeker het probleem niet op. Wat dan wel de oplossing is en hoe, wat en waar de gemeente op kan en gaat bezuinigen, is nu nog niet duidelijk.

Dit al gelezen?: Delft moet geen 'Manhattan aan de Schie' worden; oplossing in meer betaalbare woningen>

In maart biedt het college het herstelplan aan de gemeenteraad aan. De raad beslist dan over de benodigde bezuinigingen.