Delft Tanthof vergrijst, hoe is het gesteld met mobiliteit van de 65+’er?

In de Delftse wijk Tanthof groeit het aantal 65+’ers snel. In Tanthof-Oost bijvoorbeeld, is een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. Zij wonen vaak zonder kinderen en moeten dus vaak ook zelf op pad om hun dagelijkse boodschappen en taken te volbrengen. Maar hoe zit het met de mobiliteit van deze Delftse ouderen? De Haagse Hogeschool deed onderzoek.

In de grootste wijk van Delft neemt het aantal bewoners van 65 jaar of ouder snel toe. ‘’Mensen die ouder worden, worden veelal ook minder mobiel en worden daarmee afhankelijk van andere vervoersmiddelen,’’ zo stellen onderzoekers van de Haagse Hogeschool. Hierom deden studenten van de Haagse Hogeschool in opdracht van de Gemeente Delft, Odensehuis de Linde Delft en Delft voor Elkaar onderzoek naar de mobiliteit van deze groep ouderen.

Gestruikeld

Vier derdejaarsstudenten deden legden voor de minor ‘Sociale innovatie in stad en wijk’ interviews en een vragenlijst af bij 102 ouderen uit verschillende Delftse wijken. Hieruit bleek dat het merendeel van de ouderen, zo’n 88% een fiets bezit en deze veel gebruikt om zich binnen de wijk te verplaatsen.

Maar de meeste ouderen verplaatsen zich nog te voet, en een enkeling beschikt over een rollator. Binnen de wijk Tanthof zijn bewoners ook kritisch op de voetpaden en dan voornamelijk over de losliggende stoeptegels als gevolg van verzakkingen en boomwortels. Meerdere ouderen gaven aan hierover gestruikeld en gevallen te zijn. Daarnaast missen de ouderen ook bankjes binnen de Tanthof om tijdens een wandeling uit te kunnen rusten.

Heb je dit al gelezen? GGD Haaglanden begint eerder met vaccineren dan gepland >

Driekwart van de deelnemers gaf aan een auto tot zijn of haar beschikking te hebben. Deze en de elektrische fiets wordt volop gebruikt voor verplaatsingen buiten de wijk. Daarnaast maakt ongeveer de helft van de ondervraagden gebruik van de tram en/of de bus.

Kostenplaatje

De onderzoekers stellen dat het vooral de mensen in Tanthof-West zijn die gebruiken maken van de tram omdat daar de opstaphaltes zijn. ‘’De hoge, smalle instap met meerdere treden wordt door veel ouderen met een mobiliteitsbeperking wel als knelpunt ervaren,’’ aldus de onderzoekers van de Haagse Hogeschool.

Ook vinden meerdere bewoners van de Tanthof het vervelend dat er geen rechtstreekse busverbinding meer is naar het Reinier de Graafziekenhuis is en verbazen ze zich dat het treinstation Delft Campus geen busverbinding heeft.

Regiotaxi Haaglanden

Naast het openbaar vervoer kunnen ouderen ook gebruik maken van andere vervoersdiensten zoals De Delfthopper, Regiotaxi Haaglanden, taxibedrijf NOOT en de particuliere vervoersdienst van Delft voor Elkaar. Hier is een uiteenlopend kostenplaatje aan verbonden, daarnaast verschillen ook de frequentie van de taxiritten en de opstapplaatsen van de taxi’s per vervoeraanbieder.

Uit het onderzoek van de Haagse Hogeschool bleek dat een groot deel van de ouderen niet bekend is met deze diensten. Volgens de onderzoekers is dit deels te wijten aan dat een deel van de ouderen nog geen onderdeel is van de doelgroep van deze vervoersdiensten en nog alternatieve vervoersmogelijkheden tot zijn of haar beschikking heeft.

Toch denken dat de onderzoekers dat er een belangrijke opgave ligt bij deze vervoersaanbieders om meer naamsbekendheid te genereren onder haar doelgroep. Een van de bewoners stelde het als volgt: “Voorzie de mensen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van informatiemateriaal waarop alle vervoersmogelijkheden worden genoemd met daarbij inzicht wanneer en hoe je er gebruik van kan maken.”

Afspraken maken nakomen

Betrouwbaarheid is voor veel ouderen de belangrijkste randvoorwaarde om gebruik te maken van dergelijke diensten. Ze willen zeker zijn dat de diensten hun afspraken nakomen en vooral ook op tijd komen.

Goed nieuws: Delftse zorghub maakt kans op 1 miljoen euro >

Het onderzoek van de Haagse Hogeschool is onderdeel van het Stadslab Vergrijzing. Een meerjarig onderzoekstraject waarbij diverse docenten, onderzoekers en studenten van De Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft worden ingezet om meer inzicht te krijgen en oplossingsrichtingen aan te bieden rondom het vergrijzingsvraagstuk in de wijk Tanthof. Daarbij wordt samengewerkt met bewoners, de gemeente Delft en diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.