Verkoeling zoeken in Delft? Let (weer) op voor blauwalg!

Foto: Gerard Weijnen

Wie verkoeling wil zoeken in Delft zal dat niet kunnen doen bij de waterspeeltuin in Tanthof of in de plas in de Delftse Hout. Beide recreatieplekken zijn door het warme weer wederom ten prooi gevallen aan blauwalg. Volgens het Hoogheemraadschap Delfland zal de irriterende bacterie nog wel even blijven.

Het zwemwater in Delft heeft al veel langer te maken met blauwalg. Waar het eerder nog goed ging met het water in bijvoorbeeld de Delftse Hout, is er nu weer een officiële waarschuwing uitgegeven: wie daar wil zwemmen moet voorzichtig zijn en rekening houden met huidirritatie, maag -en darmklachten.

''De grote plas in de Delftse Hout is gevoelig voor blauwalgbloei. Blauwalg zit altijd in natuurwater: hoort erbij. Maar als het er te veel worden, dan kan zwemmen in het water leiden tot huiduitslag, darmklachten etc. Dat wil je niet. Goed dus dat er wordt gemeten en gewaarschuwd. Jammer dat meestal juist als mensen willen gaan zwemmen de blauwalg roet in het eten gooit'', legt een woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland uit.


Geen blauwalgvrije zomers
Delfland heeft in de grote plas in Delftse Hout maatregelen genomen om de blauwalg hier af te remmen. 'We hebben veel extra waternatuur aangelegd, die moet functioneren als concurrentie voor de blauwalg. Ook hebben we een stuk gebaggerd in de zijarmen en de doorstroming verbeterd. Dit heeft geleid tot meer weken zwemplezier, maar niet tot blauwalgvrije zomers', gaat de woordvoerder verder.

Ook de waterspeeltuin in het Tanthof was al langer van slechte kwaliteit beoordeeld. De afgelopen vier jaar werd er steeds een slechte waterkwaliteit geconstateerd, waardoor uiteindelijk een negatief zwemadvies is gegeven. Ook daar is de kans op maag- en darmklachten groot wanneer je hebt gezwommen.

Verontreiniging door watervogels en hondenpoep
Het hoogheemraadschap test wel nog steeds de waterkwaliteit. Ondanks het advies dat online staat, kan er wel gezwommen worden. ''Wij controleren er nog steeds en op dit moment is de waterkwaliteit er goed.
Overschrijdingen van bacteriën komen wel vaker voor op deze locatie, maar nog veel vaker is het water er in orde. Op de borden bij de locatie kun je dit zien'', vertelt het Hoogheemraadschap.


Watervogels en hondenpoep zijn de oorzaken voor slechte bacteriën in de waterspeeltuin, en daarmee het negatieve zwemadvies. Het is dus zaak om goed de borden in de gaten te houden. ''Ook kunnen bewoners ons helpen door de watervogels niet te voeren en door de honden niet langs de waterkant te laten poepen. Op die manier kunnen we de bacteriën uit het water houden'', sluit de woordvoerder af.