Delft komt slecht uit de bus wat betreft waterkwaliteit buiten zwemlocaties

Het buitenzwemseizoen gaat aankomend weekend van start. Dat is leuk, maar niet voor twee buitenlocaties in Delft. Zij hebben een negatief zwemadvies gekregen.

Het hoogheemraadschap van Delfland is in april begonnen met het bemonsteren en onderzoeken van de waterkwaliteit op de officiële zwemlocaties in haar gebied, waaronder Delft. Daarbij kwam de waterkwaliteit van waterspeeltuin Tanthof en de waterspeeltuin aan de Korftlaan bij Delftsehout slecht uit de bus.

Al jaren aan het tobben

De waterspeeltuinen in Delft tobben al een aantal jaar met de waterkwaliteit. Fecale bacteriën leiden gedurende het zwemseizoen op sommige momenten tot een negatief zwemadvies. Als dat vier jaar achter elkaar voorkomt, dan krijgt een zwemlocatie het jaar erop een ‘permanent negatief zwemadvies’. Als een locatie vijf jaar op rij zo’n permanent negatief zwemadvies heeft gekregen, wordt deze door de provincie geschrapt van de lijst van officiële zwemwateren.

Geschrapt van de Europese lijst van zwemwateren

De beheerders van de waterspeeltuinen, de gemeente Delft en Delfland hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de bronnen van bacteriën op te sporen en de waterkwaliteit te bevorderen. Het is niet gelukt om het water in de waterspeeltuin aan de Korftlaan gedurende het hele seizoen te laten voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld door Europa. Dat betekent dat deze zwemlocatie wordt geschrapt van de Europese lijst van zwemwateren en dat het Hoogheemraadschap van Delfland de waterkwaliteit in de speeltuin niet meer zal monitoren.

Marcel Belt van het Hoogheemraadschap van Delfland zegt hierover: "Wij vinden het ontzettend jammer dat de Waterspeeltuin aan de Korftlaan ondanks gezamenlijke inspanningen van de Europese lijst is geschrapt. Samen met de gemeente gaan wij het water rondom de waterspeeltuin dit seizoen verder onderzoeken op externe bronnen van bacteriën."

Negatief advies wordt hopelijk ingetrokken

In waterspeeltuin Tanthof heeft het Hoogheemraadschap van Delfland recent aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat er vers water door de speeltuin wordt geleid en het 'gebruikte'water wordt afgevoerd. Voor deze locatie geldt op basis van de afgelopen jaren een 'permanent negatief zwemadvies'. Delfland hoopt dat dit advies door de nu genomen maatregelen na dit zwemseizoen wordt ingetrokken.

De actuele resultaten van de waterkwaliteitsonderzoeken vind je vanaf 1 mei weer op www.zwemwater.nl.