College duidelijk over buitenbad: 'Hebben we nu de middelen niet voor'

Foto: Zwembad Kerkpolder Delft

Delftenaren hoeven in ieder geval tot 2025 nog niet te rekenen op een buitenzwembad. Volgens wethouder Schrederhof is de gemeente niet in de mogelijkheid om dit nog nader te onderzoeken op korte termijn. Wel hoopt zij dat er bij de renovatie van het zwembad in Kerkpolder gekeken kan worden naar een buitenbad.

Onafhankelijk Delft en de SP wilden als toevoeging op de Kadernota graag onderzoeken wat een nieuw openluchtzwembad zou gaan kosten voor de stad. Dit zou fractievoorzitter Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft graag toegevoegd zien in de stad. Volgens SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum mag er in de kadernota nadrukkelijk gekeken worden naar wat deze betekent voor de stad.

''Ook moeten we goed kijken naar waar we in investeren per buurt. Daarom juichen wij de motie voor het openluchtzwembad ook toe. We moeten vooral luisteren naar de behoefte van mensen. Wat ons betreft is het logisch om te onderzoeken of een buitenbad een goed idee is'', aldus Van Rossum.

Lees ook: Delftenaren willen openluchtzwembad: ‘Delftse Hout zit ieder jaar vol met blauwalg’

Blauwalg moet zorgen voor nieuw buitenbad
''Iedere zomer heeft de Delftse Hout last van blauwalg en inmiddels groeit de bevolking nog steeds. Volgens ons zijn de mensen dan ook toe aan dit soort dingen, om ook plezier te kunnen maken en te kunnen ontspannen'', vertelt Van Rossum over de komst van het zwembad.

Hart voor Delft wil ook onderschrijven dat een buitenbad hard nodig is, zij dienden daarom een motie in. ''Juist vanwege de groei van de bevolking, en de alternatieven zijn ook te ver weg of moeilijk te bereiken. Op het gebied van cultuur doen we eigenlijk heel veel, terwijl we voor de jeugd in de stad te weinig doen'', vertelde raadslid Jan Peter de Wit in de raadsvergadering.

Dezelfde motie, geen resultaat
In eerste instantie werd er met verbazing gereageerd, de motie die Hart voor Delft indiende was namelijk dezelfde als die van Onafhankelijk Delft. Volgens De Wit maakt het hem niet uit wie er een motie indient, zolang het maar geagendeerd wordt. ''Ik vind het daarom bijvoorbeeld jammer dat het CDA niet óók een motie indient voor dit onderwerp.''

De inzet van Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft mocht echter niet baten. Wethouder Brandligt en Schrederhof ontraadden de motie, juist omdat er op het moment geen blauwalg is. ''Ook scoort de Delftse Hout op het moment het best goed wat betreft schoon water in het gehele hoogheemraadschap'', reageert Brandligt op het verzoek om de Delftse Hout in eerste instantie verder te reinigen.

Nieuw buitenbad
Het is een discussie die steeds vaker terugkeert, maar wederom kon er vanuit de gemeente niets extra’s komen. Volgens Wethouder Schrederhof is de capaciteit er niet om onderzoek te doen naar een buitenbad. ''Maar we hebben ook niet de middelen om te investeren in een buitenbad en we kunnen ook niet de exploitatie ervan dekken'', vertelde zij in de raadsvergadering.

Lees ook: Is Delft voorbereid op weerextremen zoals overstromingen? We vroegen het aan Hoogheemraadschap Delfland >

Wel kan er mogelijk in de toekomst nog worden gekeken naar een buitenbad, met grasveld. Maar dat kan alleen wanneer de behoefte zich aandient om het zwembad in de Kerkpolder te renoveren. ''Voor nu hebben we de middelen gewoon niet'', sluit Schrederhof af. Bij het stemmen werd de motie dan ook afgewezen.