Raadsleden beslissen opnieuw over Van Hasseltlaan

Delftse raadsleden mogen opnieuw beslissingen maken over de vernieuwing van het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan. De gemeente organiseert onder meer nieuwe participatieavonden, waar de raadsleden ook voor zijn uitgenodigd.
Het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan zoals die er nu uitziet | © Joram Niese

Dat staat in een beantwoording van vragen die raadsleden kortgeleden stelden aan het College van B en W. Eerder werd bekend gemaakt dat DUWO de vernieuwing van het studentencomplex tijdelijk een halt toe zou roepen. Dit vanwege de aanhoudende kritiek van omwonenden op het participatieproces. Het was dus de vraag wat dit precies allemaal inhoudt en of de gemeente het ermee eens was dat er tijdelijk een pauze in het project komt. Nu blijkt dus ook dat er nog veranderingen in het omgevingsplan komen. “De raadsleden worden geïnformeerd over de voortgang en zijn welkom als toehoorder tijdens de komende participatieavonden. Uiteindelijk zal de Raad besluiten over de wijzigingen van het omgevingsplan”, valt te lezen in de beantwoording.

De keuze om een ‘pas op de plaats’ te stellen is in afstemming met de gemeente gedaan. In de beantwoording schrijft de gemeente: “In een bestuurlijk overleg met DUWO heeft het college de situatie besproken en zijn er afspraken gemaakt over verbeteringen, zodat er in het vervolg meer ruimte is voor inbreng van omwonenden, bewoners en andere belanghebbenden. Ook is aan DUWO gevraagd om persoonlijker en directer te communiceren met de omgeving en de bewoners.”

Nieuwe afspraken tussen DUWO en omwonenden
Onlangs werd ook bekend dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden met de bewoners en omwonenden van het complex. Ook hier blijkt de gemeente invloed te hebben gehad: “Het college erkent de zorgen van bewoners en omwonenden over het participatieproces van DUWO en deelt de mening van de indienende partijen dat bewoners en omwonenden niet alleen geïnformeerd moeten worden, maar ook actief moeten kunnen meedenken. Dit is de reden dat met DUWO afgesproken is dat zij gezamenlijk met de omwonenden afspraken maken over de wijze van participatie. Bewoners kunnen zelf aangeven op welke wijze zij betrokken willen worden. De gemeente zal erop toezien dat het participatieproces volgens deze afspraken uitgevoerd wordt.”

Het college kan nog niet zeggen hoe het participatieproces verder wordt aangepast. Er wordt in de brief aangegeven dat de gemeente eerst met de bewoners gaat praten over de ‘stedenbouwkundige uitgangspunten’, waarna de Raad over de wijzigingen geïnformeerd wordt.

Lees ook: