Bewoners Verzetstrijdersbuurt doen participatievoorstel aan DUWO

Omwonenden van het Van Hasseltlaan-complex dat vernieuwd moet worden hebben een voorstel voor participatie ingediend bij de gemeente Delft en DUWO. De bewoners van de Verzetstrijdersbuurt doen dit naar aanleiding van een commissievergadering van 19 maart, waarbij hen de vraag werd gesteld of zij suggesties hebben voor een nieuw participatieproces.
Het huidige studentencomplex aan de Van Hasseltlaan | © Joram Niese

Met die suggesties zijn zij aan de slag gegaan. Het gaat de omwonenden vooral om het ‘creëren van een gelijk speelveld’. In eerdere fases voelden de omwonenden zich buitenspel gezet door DUWO. “Er waren twee informatie avonden van DUWO over de plannen bij de Van Hasseltlaan. Hier kregen wij de kans om naar de plannen te kijken, maar een goed oordeel erover geven kon niet. Daar was het tot twee keer toe te kort dag voor”, gaf omwonende Robert von der Nahmer in een eerder interview met Omroep Delft aan.

Doelstelling van het participatievoorstel is om ‘schouder aan schouder de wedstrijd te spelen.’ In de brief staat: “De eerste fase heeft wat ons betreft als doel: ‘Het herwinnen van vertrouwen door het samen helderheid creëren hoe we als drie partijen met verschillende én overeenkomstige belangen verder met elkaar gaan.’”

Vertegenwoordiging
Inmiddels heeft DUWO via een email op 22 maart toenadering naar de protesterende bewoners gezocht. Hierin staat dat de ‘wens voor een gesprek’ bij DUWO ook bestaat. Wel geeft de organisatie aan dat het “lastig te bepalen is wie jullie vertegenwoordigt.” Dit wordt dan ook als reden aangehaald voor het gebrek aan communicatie vanuit DUWO.

De bewoners van de Verzetstrijdersbuurt zijn blij met deze email. Toch vinden zij het eigenaardig dat DUWO dit als reden aanhaalt, omdat zij zelf zeggen vaker de toenadering naar DUWO te hebben gezocht. Hierop heeft DUWO nog niet gereageerd.

In eerste instantie wordt het participatieproces informeel besproken tussen de verschillende partijen. Daarna kan een formeel plan van aanpak worden opgesteld.