Verzetstrijdersbuurt in verzet tegen meer studentenhuizen

“Het is allemaal veel te groot voor onze buurt.” Veel mensen in de Verzetstrijdersbuurt zijn niet blij met plannen van Duwo. De wooncorporatie wil een studentencomplex dat plaats biedt aan 700 studenten deels slopen, om ruimte te maken voor een complex voor 1200 studenten. Bewoners schrijven protestbrieven naar de gemeente.
Studentencomplex aan de Van Hasseltlaan | Foto: Google Maps

14 brieven zijn er bij de gemeente Delft binnengekomen sinds januari dit jaar, 14 brieven van bewoners die hun zorgen uiten over de herontwikkeling van het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan. Eerder berichtte Omroep Delft al over deze zorgen. Duwo organiseerde onlangs voor de tweede keer een bewonersbijeenkomst

Verzaakt
Over deze bijeenkomst schrijft Duwo: “Naar aanleiding van wensen en zorgen die omwonenden meegaven op en na 29 november jongstleden, zijn de plannen deels aangepast. Deze hebben we met omwonenden besproken tijdens de tweede buurtbijeenkomst op 1 februari. Dit had de vorm van een inloop, waarbij veel reactieformulieren zijn ingeleverd. Het verslag volgt zo spoedig mogelijk.” Over de eerdere bijeenkomst schreven bewoners: “van participatie, dat wil zeggen actieve deelname aan de planvorming, was geen sprake.”

Daarnaast rees de vraag: “Waarom worden de bewoners van de buurt niet betrokken bij het opstellen van de randvoorwaarden van het plan?  Wij willen dat de gemeente zelf de buurt betrekt.” Deze zorg komt vaker terug: “Ik maak mij zorgen dat wij als buurt niet zijn meegenomen en betrokken in de plannen.” Weer een andere bewoner schrijft: “Ik maak me zorgen over de manier waarop huidige bewoners van de Verzetstrijdersbuurt zijn geïnformeerd. Namelijk niet. Hier is echt op verzaakt.”

Studenten en windstoten
Veel bewoners erkennen dat er iets moet gebeuren in het complex: “Ik kom wel eens in de gebouwen en hoop dan maar dat er nooit brand uitbreekt.” Maar veel mensen snappen niet waarom er in hun buurt ruimte moet komen voor nog eens 500 studenten: “Ik vind het bijzonder dat het grondgebied van de TU geen woonbestemming heeft. Enorme lappen grond liggen al decennialang te niksen. Waarom daar geen studenten huisvesten?”

Naast zorgen over nog meer studenten, leveren de door Duwo gepresenteerde plannen ook andere zorgen op: “Waarom wordt voorgesteld om zowel hoger als dichter op naburige percelen en wegen te bouwen? De bebouwing dichter op naburige percelen en wegen doet ernstig afbreuk aan de leefbaarheid en verergert de overlast en onveiligheid door windstoten.”