Bewoners Verzetstrijdersbuurt over werkwijze DUWO: ‘koekoekparticipatie’

De vernieuwing van het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan stuit nog altijd op de nodige kritiek. Omwonenden voelen zich in een ‘verdedigende rol’ gedrukt en zagen kans om bij de commissievergadering van dinsdagavond 19 maart hun stem te laten horen. Helaas voor de bewoners werd dit onderwerp geschrapt van de agenda. Desondanks zaten zes insprekers uit de Verzetstrijdersbuurt in de raadzaal om hun ongenoegen over de plannen te uiten.
Het huidige studentencomplex aan de Van Hasseltlaan | © Joram Niese

Het meest voorkomende argument tegen de grootschalige verbouwing aan de Van Hasseltlaan, is de impact die het op de buurt heeft. De grote bouwput die ontstaat zal zeker tien jaar blijven. Dit zal dus langdurig overlast geven, denken de bewoners. Daarnaast komt in de plannen naar voren dat het nieuwe studentencomplex veel groter gaat worden dan het huidige pand. Er zal volgens het plan een stuk natuur moeten verdwijnen. Peter Dekker, één van de insprekers, vreest dat het bouwproces een ‘oneindige en ontwrichtende periode’ dreigt te worden.

Woonorganisatie DUWO is één van de projectleiders voor het te realiseren bouwproject. De stichting claimt helder en transparant te communiceren en de omwonenden te laten participeren, maar de omwonenden zien dat toch anders. Dit is een ander veelvoorkomend hekelpunt van de insprekers. Dekker noemt het huidige beleid van DUWO ‘koekoekparticipatie’. “Het is geen participatie maar een poging tot overtuiging”, aldus Dekker.

Informatiebijeenkomsten
Om de participatie te vergroten, organiseerde DUWO twee informatieavonden. Volgens de insprekers hadden deze avonden weinig zin. Inspreker Robbert van Waart: “Wordt er wel echt geluisterd? Het waren eigenlijk twee avonden waarop je werd overspoeld met informatie.” Dit beeld deelt inspreker Robert von der Nahmer. Hij vindt vooral dat men te weinig tijd heeft gehad om tot een helder oordeel voor de plannen te komen: “mensen moeten de tijd hebben om tot inzicht te komen.”

DUWO informeert de bewoners van de Verzetstrijdersbuurt middels enkele nieuwsbrieven. Volgens Von der Nahmer is er verder weinig tot geen communicatie vanuit DUWO, noch ruimte om goed te reageren: “DUWO is nooit met ons in gesprek geweest over de plannen, of eventuele wijzigingen.”

Wethouder Karin Schrederhof heeft in een reactie laten weten om DUWO uit te nodigen voor een gesprek en de inspraakmomenten samen terug te bekijken. “Het zou zonde zijn om deze kennis van omwonenden niet te gebruiken”, stelt de wethouder.