(VIDEO) Omwonende ziet plannen Van Hasseltlaan somber in

Het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan moet worden verbouwd. Er komen ruim 500 woningen bij. Omwonenden van het gebouw zijn het echter niet eens met de uitvoering, wel omarmen zij renovatie aan het gebouw.

Volgens voormalig architect en buurman van de studenten Robert von der Nahmer, ligt het verzet tegen de uitvoering aan een tweetal zaken: wooncorporatie DUWO wil te veel aanbouwen, waardoor er een stuk natuur moet wijken. Ook is er volgens hem door DUWO weinig kans aan omwonenden gegeven om hun visie van de plannen te delen. Omroep Delft schreef eerder al over het verzet vanuit de Verzetstrijdersbuurt.

“We hebben heel lang aan DUWO gevraagd wanneer het participatietraject start, en hoe deze er uit komt te zien. We kregen de avond voor de tweede bijeenkomst om 19.00 uur een mailtje met een antwoord op die vraag”, schetst Von der Nahmer. Hij zegt dat het antwoord ‘onbevredigend’ was: “Maar we kregen in ieder geval antwoord. De avond ervoor dus. Dat is op z’n minst niet netjes.”

Omgevingswet
Sinds in januari dit jaar de Omgevingswet is ingevoerd, gelden er andere regels aan de burgerparticipatie bij bouwprojecten. Echter staat in de nieuwe wetgeving niet aangegeven hoe de participatie eruit dient te zien. Daarom wordt er nu ook door DUWO geïmproviseerd.

Von der Nahmer: “De plannen liggen al geruime tijd op tafel, volgens mij sinds 2021. Er is dus lang over de plannen overlegt. De bewoner krijgen echter maar met drie bijeenkomsten de kans om een objectief oordeel te kunnen vormen.”

‘We gaan met hen in gesprek’
In een schriftelijke reactie aan Omroep Delft geeft DUWO aan dat de corporatie met bewoners in gesprek gaat: “(…)Omdat er nu zoveel zorgen geuit worden, beraden we ons op dit moment hoe we de dialoog met omwonenden en bewoners kunnen verbeteren en we zullen hen hierover zo snel mogelijk berichten.”

Daartegenover stelt Von der Nahmer dat de bewoners niet tegen de plannen zijn, maar dat zij alleen meer betrokken willen worden bij het proces. Hij is van mening dat DUWO zélf verzet creëert door een houding aan te nemen waarbij participatie onmogelijk zou worden gemaakt. “(DUWO zou) zich moeten realiseren dat met het organiseren met het eigen verzet, dit ten eerste veel tijd, geld en mankracht gaat kosten. Zowel aan onze zijde, maar ook aan hun zijde, want uiteindelijk leidt dit tot juridische stappen. Terwijl zij als institutionele opdrachtgever dondersgoed weten dat je de belangrijkste beslissingen in zo’n project aan het begin neemt”, aldus Von der Nahmer. Hij zegt dat het voor alle betrokkenen een hoop zou schelen als de bewoners al bij het begin van de (in dat geval nieuw op te stellen) bouwplannen betrokken worden.