‘Pas op de plaats’ met plannen studentencomplex Van Hasseltlaan

“Op dit moment maken we voor het project even een pas op de plaats. We beraden ons op de te nemen stappen en stemmen dit af met de gemeente.” Aldus woningcorporatie DUWO. Deze mededeling komt na felle kritiek op zowel de inhoud van, als de communicatie over plannen om het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan te vernieuwen.

Studentencomplex aan de Van Hasseltlaan
“Wij willen zo snel mogelijk inhoudelijk met de betrokkenen partijen, met de omwonenden in gesprek”, aldus een woordvoerder van DUWO. Na de vele kritische berichten van omwonenden is het volgens DUWO echter van belang eerst te bedenken hoe het verder moet, en dit af te stemmen met de gemeente. Over de eerstvolgende informatieavond, die gepland stond voor 15 april, zegt de woordvoerder: “Het is niet zeker of deze nog doorgaat, maar daar zullen we omwonenden over berichten.”

 

Deze informatie is inmiddels terug te vinden op de webpagina over het project aan de Van Hasseltlaan. Ook zegt de woordvoerder dat omwonenden actief geïnformeerd zullen worden: “Volgende week valt er een brief op de mat.” Alhoewel de woordvoerder niet kan zeggen hoe snel DUWO weer inhoudelijk in gesprek gaat over de hernieuwing van het studentencomplex, verzekert hij: “De nadruk ligt erop dit zo snel mogelijk te doen.”

 

Zie ook:


Studentencomplex Van Hasseltlaan: gemeente wil ‘communicatie verbeteren’