Raadsleden Delft opgelucht dat 'online volgen' stopt: 'Maar de manier waarop is wel raar'

Raadsleden in Delft zijn opgelucht dat het stadsbestuur voorlopig stopt met het online volgen van haar inwoners, maar er zijn nog wel veel vragen vanuit de politiek. Zo wil de politiek weten of er protocollen zijn voor dit soort zaken.

De gemeente volgde inwoners online om de openbare orde te bewaken. Burgemeester Marja van Bijsterveldt laat nu onderzoek doen naar de manier waarop dit is gebeurd. Zo lang het onderzoek loopt zal de gemeente stoppen met het meelezen.

Eerder zei de burgemeester, nadat er vanuit de politiek vragen waren gesteld over de gang van zaken, dat het wettelijk gezien wel zou mogen. Daarop werd een debat over het onderwerp uitgesteld naar september, terwijl de ambtenaar doorging met het volgen van inwoners via een nepaccount. De burgemeester kwam daar woensdag op terug.

Flink teleurgesteld

Liedewei Timmermans, raadslid voor Onafhankelijk Delft, was flink teleurgesteld dat het debat niet doorging vorige week. 'Juist omdat het online volgen wettelijk gezien niet mag. Een andere vraag die gesteld moet worden, is of deze ambtenaar zelf handelt of een opdracht krijgt tot het online monitoren.'

Raadspartijen Onafhankelijk Delft en D66 stelden eerder in mei al vragen over het online meelezen middels een nepaccount. De twee partijen vonden de beantwoording daarop niet bevredigend, daarnaast werden de vragen ook nog te laat beantwoord door het college. Timmermans (OD) diende daarom tijdens de vorige raadsvergadering een motie in, om daarmee het online volgen te stoppen.

Motie niet besproken in raadsvergadering

Die motie werd vervolgens niet meegenomen in de raadsvergadering. In het fractievoorzittersoverleg werd samen met de burgemeester besloten om het onderwerp pas te bespreken in september, terwijl de informatiespecialist in eerste instantie verder zou werken.

De burgemeester had de garantie gegeven dat het werk van de informatiespecialist wettelijk gezien wel zou mogen. Dat zou eerder getoetst zijn door de functionaris gegevensbescherming in Zoetermeer, vertelde Van Bijsterveldt ook in de raadsvergadering.

Toch geen contact

Die informatie was een reden voor de fractievoorzitters om het onderwerp later te bespreken. Maar de burgemeester kwam daarop terug in haar brief: met de functionaris gegevensbescherming uit Zoetermeer is geen contact geweest. 'Er is wel contact geweest met een privacyfunctionaris in Zoetermeer, die heeft een andere functie dan de gegevensbeschermingsspecialist heeft', laat de burgemeester weten in een brief aan de raad.

De beslissing om het niet te bespreken leverde in eerste instantie verbazing op bij Timmermans en raadslid Marcel Harinck (STIP), juist omdat Van Bijsterveldt ook in de raad dezelfde garantie gaf dat het volgen door de beugel kon. 'Het voelde wat ongemakkelijk. Wij waren er eerlijk gezegd ook wel klaar voor om het te agenderen. Toch was er besloten het onderwerp niet te bespreken, dat heeft mij wel verrast moet ik zeggen', vertelt Harinck.

'Grote kans dat het niet mag'

Harinck wil het onderzoek afwachten, maar heeft wel een prognose: 'Een gemeente mag niet iets doen als het niet is vastgelegd in de wet. Grote kans dus dat dit niet mag', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Het onderzoek wordt gedaan door iemand die onafhankelijk werkt van het college en ambtenarenapparaat.'

De gemeente mag wel via haar eigen accounts inwoners volgen en Facebookgroepen in de gaten houden. 'Maar dat ze dat deden via een nepaccount was nieuwe informatie voor mij', blikt Harinck terug. 'Dat we daar nu mee stoppen, daar kan ik alleen maar blij mee zijn.' Volgens het STIP-raadslid heeft de politie voldoende capaciteit om dit soort werkzaamheden te doen.

Opluchting overheerst bij raadsleden

Timmermans (OD) laat op haar beurt weten in ieder geval opgelucht te zijn dat de gemeente voor nu stopt met het online volgen van de inwoners. 'Het is goed dat de gemeente nu toch het online volgen heeft opgeschort, maar de gang van zaken is wel raar', sluit het raadslid af.