Dementie en Water: Twee exposities op één dag geopend in Delft OPEN

Op dinsdag 1 december zijn er in OPEN twee exposities te geopend, die beide persoonlijke verhalen van Delftenaren vertellen. In ‘Dromen en Idealen’ wordt er gebroed op ideeën over de best mogelijke leefsituaties voor dementerende en hun naasten in Delft. In ‘Wij & Water’ proberen DOK en Hoogheemraadschap de Delftenaar stil te laten staan bij de toekomst van het water.

Foto: Bloei Delft

De tentoonstelling Wij & Water is georganiseerd samen met Hoogheemraadschap Delfland. In de expositie wordt de bezoeker zich bewust gemaakt van onze relatie met water. ‘’Water is overal om ons heen. Het is een vriend, maar soms ook een vijand'', schrijft het Hoogheemraadschap. ''Daarom is het belangrijk om ons water goed te beheren. Er komen namelijk grote veranderingen op ons af, zoals de veranderingen in het klimaat. Of de grote vraag naar meer woningen in een gebied waar al heel veel mensen wonen. Hierdoor moeten we anders gaan kijken naar onze omgeving en de rol van water daarin.’’

 

Klimaat bestendig maken van je huis, de klimaatmaat helpt>

 

In 'Wij & Water' worden 6 verhalen vertelt van inwoners van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het zijn persoonlijke verhalen waarin iedereen zijn persoonlijke kijk op water laat zien en hoe zij omgaan met het veranderende klimaat. Zij vertellen wat zij hiervan merken en hoe dit hun kijk op water heeft veranderd. Verhalen van regelmatige overlast tot wonen aan de kust en van ideeën over hergebruik van water tot plannen om oude landschappen te bewaren.

Bezoekers kunnen deze verhalen via video's bekijken. Alle video’s en meer achtergrondinformatie en praktische tips over wat iedereen zelf kan doen aan de gevolgen van de klimaatverandering staan ook op de site van Hoogheemraadschap Delfland


Dementie

Ook is dinsdag de expositie Dromen en Idealen geopend. Het Odensehuis De Linde uit Delft heeft gedurende één maand een fotoreportage gemaakt over dementie en zijn er wijkbewoners geïnterviewd over ‘dromen en idealen’ als het gaat om een dementievriendelijke omgeving. Daarbij heeft woon/zorglocatie het Abtswoudehuis van de zorgorganisatie Dagelijks-Leven, in september samen met hun bewoners een collage gemaakt met als thema’s ‘Wereld Alzheimer dag’ en ‘Burendag’ en ‘Dromen en Idealen’.

Tot en met 18 januari kun je in OPEN de resultaten zien van deze twee projecten.

 

Delftse ouderen worden 3 dagen online getrakteerd op leuke activiteiten> 

 

Het Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Voor meer informatie kun je de site van Odensehuisdelindedelft bezoeken. Bezoekers van de tentoonstellingen in Delft OPEN krijgen een mandje mee om makkelijk na te kunnen gaan hoeveel mensen er binnen zijn en zo aan de toegestane hoeveelheid bezoekers kunnen blijven.