Klimaat bestendig maken van je huis, de klimaatmaat helpt

Het verduurzamen van je tuin klinkt misschien een als een enorme uitdaging maar dit duurzame, Delftse project wakkert de groene vingers aan in iedereen. Met het online platform ‘klimaatmaat.nl’ willen de Gemeente Delft en duurzaamheidscentrum de Papaver de inwoners van Delft helpen hun huis en tuin klimaatbestendig te maken.

Veel bewoners van Delft lopen tegen vragen aan wanneer ze nadenken over een verduurzaming van hun huis. “We merkten dat inwoners van Delft hun buitenruimte wel klimaatbestendig willen maken maar weerhouden worden om aan de slag te gaan door praktische vragen en [het gebrek aan, red.] hulp. De Klimaatmaat biedt antwoord. Het idee is dat we de kennis en ervaring die er in de stad is, van zowel bewoners als professionals, benutten om andere bewoners te helpen om aan de slag te gaan,” aldus de projectleider van de klimaatmaat, Annie Breeuwsma.

Hittestress

Volgens de organisatie zouden veel meer mensen hun huis en tuin moeten verduurzamen. ‘’Het klimaatbestendig maken van je huis levert nog meer voordelen op, denk aan gratis water, eten uit eigen tuin, natuurlijke verkoeling van je huis en meer leven in de tuin. Meer groen in de stad verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van de Delftenaren,’’ schrijft de organisatie in een persbericht.

Pratende zonnecellen: de oplossing voor een duurzame toekomst? >

Delftenaren krijgen via de klimaatmaat.nl of van een advies over het klimaatbestendig maken van je buitenruimte, ook worden er acties georganiseerd én kan je in contact gebracht worden met lokale ‘klimaatmaten’ zoals bewoners, bedrijven en organisaties die kunnen helpen met hun kennis en ervaring.

Op de website kun je bijvoorbeeld tips vinden over hoe je een gazon aanlegt of hoe je je tegels vervangt voor een groene tuin. Of je kunt hier een van de starterspakketten bestellen waarmee je eenvoudig een begin maakt aan de verduurzaming van je huis. Daarnaast kunt je via de website ook in contact komen met een klimaatmaatje.

€300 miljoen

Het project helpt daarmee niet alleen de individuele Delftenaar maar ook de landelijke klimaatdoelen. In 2030 zou er 49% minder CO2-uitstoot moeten zijn dan in 1990 en dit zal moeten toenemen tot 95% in 2050. Daarom stelde het kabinet jaarlijks €300 miljoen beschikbaar om de broeikasgassen terug te dringen.

Datacenter trekt vaak (te) veel stroom maar TU Delft creëert baanbrekende oplossing >

Daarnaast werkt de gemeente aan een klimaatadaptiestrategie, waarin ze hebben vastgesteld dat ze zoveel mogelijk water willen vasthouden en hittestress willen beperken. Hierbij hebben ze echter de hulp van bewoners en bedrijven nodig, want meer dan 50% van de grond in Delft is privébezit.