Verduurzamen lastig voor lage- en middeninkomens, gemeente komt tegemoet

Niet iedereen kan het zich veroorloven om te verduurzamen. Zowel de gemeente als de overheid bieden projecten om hierbij te helpen. Inmiddels zijn er zó veel subsidies, adviezen, onderzoeken en andere oplossingen beschikbaar, dat vaak niet meer overzichtelijk is waar men nou aanspraak op kan doen.
Ter illustratie | Joram Niese

Naar aanleiding van een motie in de raad van CDA, Hart voor Delft en ChristenUnie is er een werkplan ingesteld door de gemeente. De partijen benoemen in de motie dat er ‘geen duurzaamheidssubsidies voor Delftenaren’ zijn. Alleen een cadeaubon van 55 euro voor energiebesparende producten. Verder halen de partijen landelijke regelingen aan.

Ook stellen de partijen, net als landelijk onderzoek van TNO en ISDE, dat verduurzamingssubsidies voornamelijk worden aangevraagd door mensen met een hoger inkomen. Dit komt doordat mensen met een hoger inkomen vaker woningeigenaar zijn dan mensen met een lager inkomen, die weer vaker huren. Hiervoor wordt mogelijk landelijk een passende oplossing voor gevonden. Verder zijn mensen met een lager inkomen vaak helemaal niet bezig met verduurzamen. Hierover schreef Omroep Delft eerder een artikel.

De verschillende mogelijkheden voor Delft
In Delft zijn al een aantal regelingen in werking. Maar waar dan? En wat kan men daar precies? In het overzicht hieronder staan een aantal mogelijkheden. Verder staat onderaan het artikel een link naar de beantwoording van het college op de aangenomen motie. Daarin staat nóg meer informatie en wordt dieper ingegaan op de verschillende punten in het overzicht.

¬


Klik hier voor de gemeentelijke stukken over dit onderwerp.