TU Delft overweegt juridische stappen na vernietigend rapport

Na een recente openbaring van een vernietigend rapport over de mogelijk toxische werkcultuur bij de TU Delft van de onderwijsinspectie, overweegt het universiteitsbestuur juridische stappen. Medewerkers en studenten proberen dit juist tegen te houden. Wat is er allemaal gebeurd?
TU Delft gebouw aan de Mekelweg | Unsplash

Onlangs kwam het bestuur van de TU Delft met een reactie op een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de universiteit.

In het rapport staat onder meer een passage over sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap, hierin wordt beschreven dat: “Leidinggevenden zijn handelingsverlegen bij situaties van sociale onveiligheid of zijn sterk gericht op het behoud van harmonie in plaats van het oplossen van het probleem. In deze gevallen verergert de situatie omdat de leidinggevende de kant kiest van degene die verantwoordelijk is voor de onveilige situatie, of omdat de leidinggevende zelf ook sociaal onveilig handelt bijvoorbeeld door boos te worden op melders die onveilige situaties aankaarten. Melders voelen zich door deze tekortschietende leidinggevenden onzeker over hun veiligheid en veel leidinggevenden hebben sociale veiligheid in veel situaties niet als prioriteit.”

‘Gezichtsverlies’
In de reactie van het bestuur stond onder meer dat de TU mogelijk gerechtelijke stappen wil nemen tegen de onderwijsinspectie. Dit staat daarover op de website van de TU: “De inspectie tast met het rapport het welzijn en de reputatie van tal van medewerkers door de hele organisatie van de TU Delft aan. Zij maakt hen namelijk – zonder hoor en wederhoor – ernstige verwijten. Het gaat hier om commissieleden, directeuren, decanen, HR-medewerkers, officers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders.”

Ook stelt het bestuur van de universiteit dat het onderzoek ‘ondeugdelijk’ is. “Zonder de signalen in het inspectierapport tekort te willen doen, constateert TU Delft dat het onderliggende onderzoek van de inspectie ondeugdelijk is. In het nu vastgestelde rapport staan onjuiste, incomplete en niet of slecht onderbouwde verwijten aan de universiteit, (groepen) medewerkers en (groepen) leidinggevenden. De schade die het inspectierapport daarmee toebrengt aan universiteit en medewerkers vindt de TU Delft onaanvaardbaar en onnodig.”

Verder staat in de reactie: “Het doel van de inspectie met dit rapport zal ongetwijfeld zijn om de sociale veiligheid in de academie te versterken, maar de TU Delft is van mening dat zij met de gehanteerde aanpak dat doel niet bereikt. De inspectie tast op deze manier de integriteit aan van allen die met hart en ziel bij de TU Delft werken. Het is disproportioneel om zulke verstrekkende verwijten te baseren op zo'n mager onderzoek.”

Uiteenlopende vormen onveiligheid en kromme machtsverhoudingen
Medewerkers van de TU Delft meldden uiteenlopende vormen van onveiligheid: intimidatie, sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap, uitsluiting, seksisme en seksuele intimidatie, integriteitsschendingen, roddelen, racisme en pesten. Van de 148 meldingen kwam intimidatie het meest voor, namelijk 81 keer. Intimidatie kwam volgens de melders in drie verschillende vormen: verbale intimidatie, machtsmisbruik en grove opmerkingen of het creëren van een bedrukkende werksfeer.

Het grensoverschrijdend gedrag kwam volgens het rapport vrijwel altijd van ‘bovenaf’. In het rapport staat: ” Het overgrote deel van de melders bekleedt geen leidinggevende positie binnen de TU Delft. Het betreft voornamelijk promovendi, universitair docenten, postdoctorale onderzoekers en medewerkers in de universitaire dienst. Degenen die volgens de melders verantwoordelijk zijn voor de sociaal onveilige situaties zijn vrijwel altijd wel personen met een leidinggevende positie, zoals managers of hoogleraren. De hiërarchische positie van verantwoordelijken ten opzichte van melders speelt in de meeste meldingen een rol.”

Petitie
Medewerkers en studenten zijn een petitie gestart tegen de rechtszaak. Deze is inmiddels meer dan 600 keer ondertekend. Het doel van de petitie is te laten zien dat niet alle medewerkers het eens zijn met de gerechtelijke stappen die het bestuur mogelijk wil zetten. Lees hier meer over de petitie.