Toch windschermen en ook meer terrasboten toegestaan

“Ik vind dit beleid niet passend bij Delft”, zei een horecaondernemer in januari tegen Omroep Delft. Hij en veel van zijn collega’s reageerden geërgerd op plannen voor een nieuw terrassenbeleid. Belangrijkste klacht was dat er geen windschermen meer gebruikt mochten worden. Na ‘intensieve gesprekken’ komt de gemeente nu met aangepast beleid: terrasschotten mogen weer, maar alleen in de zomer mogen die om de grote terrassen midden op de markt staan.
Terrasschotten in afbouw

De horecaondernemers op en rond de markt startten in januari een petitie tegen de plannen van het college van B&W. Ook in de gemeenteraad was er kritiek. De bestuurders gingen daarmee terug naar de tekentafel. In een informatiebrief naar de gemeenteraad benadrukt het college meermaals dat er voor deze nieuwe versie veel gesproken is met ondernemers. Echter houden de opstellers van het plan een slag om de arm: “Ondanks de aanpassingen, is het college zich ervan bewust dat een aantal ondernemers door het voorgenomen beleid geraakt zullen worden.”

Eilandterrassen
Een van de aanpassingen is dus het toch toestaan van windschermen. In de zomer mogen deze rond de grote 'eilandterrassen' op de markt staan. In de winter mogen deze echter alleen rond de direct bij de deur aanwezige ‘gevelterrassen’ staan. Hiermee komt de gemeente enigszins tegemoet aan de wens van de horecaondernemers op de markt. Hun petitie had als slogan: ‘u zit toch ook graag uit de wind?’. 

Een andere belangrijke maatregel is dat vergunningen voor terrassen voor 5 jaar verleend gaan worden. Dit zou eerst slechts voor 3 jaar zijn. De wethouders schrijven hierover: “Op die manier heeft de onderneming voor langere tijd duidelijkheid en meer gelegenheid om gedane investeringen terug te verdienen.” Verder mogen terrassen nu, onder voorwaarden, ‘s avonds buiten blijven staan.

Terrasboten
Ook voor terrasboten worden de regels aangepast. In de binnenstad was er ruimte voor 18 terrasboten. Dit leidde tot conflict omdat er meer ondernemers graag een terras op het water wilden. Nu is er ruimte gevonden om het totaal op te hogen naar 20 terrasboten. Ook zal de periode waarin terrasboten zijn toegestaan aangepast worden. Die liep van 15 maart tot 15 oktober. Dat wordt 1 april tot 31 oktober. Voordeel hiervan is volgens het college dat ‘de terrasboten ook gebruikt worden in de herfstvakantie die eerst vaak net buiten de toegestane periode viel’. 

Om dit beleid vast te stellen moet het eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Een commissie van de raad gaat hierover overleggen op 10 april.