Studentencomplex Van Hasseltlaan: gemeente wil ‘communicatie verbeteren’

Al weken sturen bezorgde bewoners van de Verzetstrijdersbuurt brieven naar de gemeente. Deze brieven staan vol met kritische vragen over de plannen voor de vernieuwing van een studentencomplex aan de Van Hasseltlaan. De gemeente komt nu met een reactie op deze stortvloed aan vragen.
Studentencomplex aan de Van Hasseltlaan | © Google Maps

Bewoners van de Verzetstrijdersbuurt hebben uiteenlopende zorgen. Sommigen zitten in hun maag met het feit dat er 500 studentenkamers bijkomen, waardoor er een behoorlijk aantal studenten bijkomt in deze woonwijk. Anderen maken zich zorgen over het groen dat verloren gaat ten bate van nieuwe bebouwing. Ook zijn er zorgen over het effect van de nieuwe bebouwing op bezonning en privacy. Bovenop al deze kwesties, vragen veel brievenschrijvers beter betrokken te worden bij het proces. De gemeente tracht nu zo veel mogelijk zorgen te bezweren met een brief, waarin veel vragen worden beantwoord.

DUWO
Op vragen over de participatie, het bieden van een mogelijkheid tot inspraak, reageert de gemeente: “Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer (DUWO, red.) om het proces goed vorm te geven.” De gemeente geeft hierbij aan dat er informatiebijeenkomsten zijn geweest, en nog komen. Naar aanleiding van de grote hoeveelheid kritiek zegt de gemeente dat zij DUWO heeft geadviseerd “de volgende bijeenkomst(en) beter aan te laten sluiten op de wensen van de buurt”. 

Ook is het volgens de gemeente van belang dat DUWO rekening houdt met de omwonenden. Zij zeggen dat de definitieve plannen van DUWO, zodra die er zijn, getoetst worden: “Input van de omgeving en de wijze waarop deze is verwerkt in het ontwerp vormen een essentieel onderdeel van deze beoordeling.”

1200 studenten
Veel bewoners hadden vragen over de toename van de hoeveelheid studenten in hun buurt. Hierbij was er sprake van een ontwikkeling van 700 naar 1200 studenten. De gemeente corrigeert dit. Volgens hen gaat het om een ‘verdichting’ van ‘circa 850 naar ongeveer 1200 studenten’. Om hoeveel extra studenten het ook gaat, bewoners zijn verbaasd dat ervoor gekozen wordt om ze bij hen in de buurt te plaatsen. De gemeente heeft immers zelf de ambitie dat studenten ‘woningen kunnen vinden op een levendige campus op de TU, in de Schieoevers, of kleinschalig elders in de stad.’

In reactie op dit soort vragen, schrijft de gemeente nu dat: “de ambitie voor het toevoegen van studentenwoningen kleinschalig elders in de stad op bestaande complexen gericht kan zijn om woningen bij te bouwen.”

8 tot 10 jaar
Een ander zorgpunt is dat DUWO verwacht lang bezig te zijn met dit sloop-nieuwbouwproject. Acht, misschien wel tien jaar. Daardoor vragen sommigen zich af of het niet sneller kan. De gemeente schrijft: “mogelijkheden zoals modulair bouwen, zullen in latere fasen van het project worden onderzocht. Ook bij de aannemersselectie zal de bouwtijd worden meegewogen.”

Verdere zorgen over het voorlopige ontwerp doet de gemeente van de hand, door vol te houden dat deze in latere fasen van het traject opgelost kunnen worden. Zo noemt de gemeente ‘de groene en ecologische kwaliteiten’ als belangrijke factoren in de beoordeling van uiteindelijke plannen. En over de plannen voor een nieuwe parkeergarage schrijft men: "Een parkeervoorziening op eigen terrein voorkomt parkeeroverlast in de wijk. Het biedt juist ruimte voor groen.”