Leerlingen praktijkschool geven wethouder Schrederhof advies over hulp aan jongeren met geldproblemen

Leerlingen van de eindexamenklas van de praktijkschool PRO Grotius gaven vorige week advies van wethouder Karin Schrederhof over hoe jongeren met geldproblemen het beste geholpen kunnen worden.


Het project ‘Speaking Minds’ heeft als uitgangspunt dat jongeren zelf het beste weten welke hulp ze nodig hebben en hoe het gemeentelijk beleid hieraan bij kan dragen.


Armoedebeleid
Speaking Minds heeft daarom een aanpak ontwikkeld waarin er een dialoog wordt gecreëerd tussen beleidsmakers en jongeren van het vmbo, mbo en praktijkonderwijs. In opdracht van de gemeente Delft kregen jongeren de kans om mee te denken over het armoedebeleid.Tijdens gastlessen leerden de jongeren van de eindexamenklassen van de praktijkschool PRO Grotius hoe gemeentelijk beleid werkt. Vervolgens voerden ze gesprekken met mensen van verschillende organisaties in Delft en met iemand die zelf schulden heeft gehad.


Daarnaast bezochten de leerlingen de Voedselbank en Stunt. Op basis van hun ervaringen creëerden de leerlingen adviezen die ze op posters zetten.


Een van deze adviezen luidde als volgt: ‘’Geef gastlessen aan ouders die bewuster met geld willen omgaan. Zo leren ouders hoe ze schulden kunnen voorkomen en brengen ze die kennis weer over op hun kinderen. Er wordt thuis nog te weinig over geld gepraat.’’


Merkkleding
Samira Ouddoche, docent van praktijkschool PRO Grotius is trots op de adviezen die haar leerlingen bedacht hebben: “Er wordt bij de leerlingen thuis weinig over geld gesproken. Op school maken wij hen bewust van armoede, omgaan met geld en wat je van je salaris kunt kopen.’’


Ouddoche vervolgt: ‘’Geef je het salaris direct uit aan merkkleding of is het belangrijker dat je elke dag eten kunt kopen? Dat zijn zaken die vandaag de dag spelen onder de jongeren. Wanneer de leeftijd van 18 jaar nadert, komen er allerlei kosten op hen af. Om schulden te voorkomen, is het belangrijk dat zij goed voorbereid zijn en zelf hun financiën kunnen beheren. Mochten ze het financieel niet redden, dan zou een simpele routekaart voor hulp een goed begin zijn.”


Kritisch
Wethouder Karin Schrederhof bedankte de leerlingen voor de adviezen die ze bedacht hadden en zei het te betreuren dat armoede nog steeds voorkomt in Delft. ‘’Armoede is niet iets om je voor te schamen. Bij de gemeente Delft wordt hard gewerkt om inwoners te helpen wanneer ze niet meer kunnen rondkomen.’’


Portrettenwedstrijd in Museum Paul Tetar van Elven

>


Schrederhof vervolgde: ‘’Ook helpen ze bij het vinden van een baan. Het begint met het durven vragen om hulp. Bespreek het met je vrienden, familie of met een docent.’’ Begin volgend jaar komt de wethouder terug om te vertellen wat er met de adviezen is gebeurd. Dan krijgen de leerlingen de gelegenheid om kritische vragen te stellen.