Integraal plan voor Thijssebos na ophef over houtkap

“Na 10 jaar moesten de bomen opeens weg”, vertelt Geert van Poelgeest van milieuorganisatie Natuurlijk Delfland.” Waarom? “Om ruimte te maken om te baggeren.” Waar eerder werd gezegd dat dit gedaan werd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, zegt Van Poelgeest nu dat de gemeente de opdrachtgever is. Hij geeft hierbij aan dat er met de betrokken partijen verder gepraat wordt over ‘een integraal plan voor dit gebied’.
Illegale houtkap bij het bos aan de Thijsseweg is stilgelegd | Geert van Poelgeest

Dit vertelt Van Poelgeest op de radio bij Omroep Delft. Hij meldt dat de gemeente Delft opdrachtgever was voor de houtkap. Hierbij zegt hij dat de aannemer de opdracht had gekregen “te kappen wat zonder vergunning mag en de rest te laten staan. 

Inmiddels is Natuurlijk Delfland met verschillende partijen in gesprek. De TU, als eigenaar van de grond waarop het Thijssebos staat, de gemeente, het hoogheemraadschap en de natuurbeschermer zelf zijn volgens Van Poelgeest in gesprek om een plan te maken om verschillende natuurgebieden aan elkaar te verbinden. In een dergelijk plan zou dan ook vastgelegd worden hoe er in de toekomst omgegaan wordt met de planten en dieren in dit “belangrijke stuk natuur”.