Illegale houtkap in Delft stilgelegd vanwege ingrijpen Natuurlijk Delfland

Natuurbeheerder Natuurlijk Delfland heeft ervoor gezorgd dat illegale houtkap in een Delfts bos is stilgelegd. Dit gebeurde op dinsdag 16 januari.
Illegale houtkap bij het bos aan de Thijsseweg is stilgelegd | Geert van Poelgeest

Natuurlijk Delfland geeft aan een melding te hebben gekregen dat er mogelijk illegaal gekapt werd in het Thijssebos bij de TU Campus Zuid. Na controle van de coördinator Natuurbescherming bleek dit ook zo te zijn. De voorman van de groep houtkappers, die meende dat hij namens het Hoogheemraadschap van Delfland aan het werk was, had namelijk geen kapvergunning. Daarop heeft Natuurlijk Delfland verzocht om het werk stil te leggen, wat direct gebeurde.  

Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap ontkent dat zij iets met de bomenkap te maken hebben

Verklaring 
De voorman van de houtkap kwam met de verklaring dat de opdrachtgever, Hoogheemraadschap van Delfland, vond dat er “een schouwstrook moest worden vrijgemaakt om de greppel langs het bos te gaan maaien.” Oftewel, er moest ruimte komen voor onderhoud bij de nabijgelegen sloot.  

Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland vindt dat merkwaardig. “Deze grondopslag ligt hier al decennia. Er is in die tijd een bos ontstaan, wat volgens onderzoek van de Koninklijke Haskoning DHV en de TU Delft geleid heeft tot een ‘biologische hotspot.’” Volgens Van Poelgeest zijn hiermee meerdere zaken overtreden, namelijk: de Bomenverordening en de Omgevingswet.

Overgebleven stronkjes na illegale houtkap door Hoogheemraadschap van Delfland | Geert van Poelgeest