Informatiebijeenkomst over nieuw warmtenet dat door Delft gaat lopen

Foto: Milieu Centraal

Gasunie is bezig met de voorbereidingen om een nieuwe warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag aan te leggen. Het aardgasbedrijf zal maandag 22 maart een informatiebijeenkomst houden over het project – WarmtelinQ – voor onder andere de inwoners van Delft.

Met WarmtelinQ zet Gasunie een belangrijke stap in de energietransitie. De warmtetransportleiding zal in de toekomst namelijk restwarmte vanuit de Rotterdamse haven gebruiken om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Hiervoor hoeft dan geen aardgas meer gebruikt te worden.

150.000 huishoudens
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het project voor de warmtetransportleiding ontstaan. Het ministerie investeert €90 miljoen euro in WarmtelinQ. Vanaf 2023 moet de leiding warmte gaan transporteren van Rotterdam naar de regio Den Haag ook komt er een aftakking naar het Westland. Daarnaast is WarmtelinQ een onderdeel van een plan om een groter warmtenet in Zuid-Holland te ontwikkelen.

Fusie tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga compleet >

Op de korte termijn kunnen er volgens WarmtelinQ ongeveer 150.000 huishoudens in Zuid-Holland verwarmd worden. ‘’Dat worden er op termijn nog meer’’, aldus WarmtelinQ.

Warmtenet
Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming en blokverwarming. Het is een soort cv-installatie, maar dan in het groot. Ergens in de wijk heb je een centrale ketel, ofwel warmtebron. Via buizen gaat er warm water naar de huizen.

Via een speciaal 'kastje' (lees: warmtewisselaar) kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat weer terug naar ketel, die het weer opwarmt. Sommige warmtenetten maken nog voor een deel gebruik van aardgas, maar in het geval van WarmtelinQ wordt in plaats van aardgas gebruik gemaakt van restwarmte.
Foto: Milieu Centraal

Een warmtenet met een duurzame bron heeft als groot voordeel dat er naar schatting 50 tot 70 procent minder CO2-uitstoot wordt geproduceerd dan bij cv-ketels op gas.

Schoonmaakdag en alcoholcontroles: dit gebeurde afgelopen weekend in Delft >

Overlast

Op maandag 22 maart wordt er van 19:30 tot 21:00 uur een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Delft, Rijswijk en Midden-Delfland. Aan de orde komen onder meer de ligging van het netwerk, de werkwijze tijdens de aanleg en de maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken. De provincie Zuid-Holland licht toe hoe de zienswijzeprocedure in zijn werk gaat. Daarnaast kun je ook vragen stellen aan de gemeente, provincie en WarmtelinQ.

WarmtelinQ heeft al de benodigde vergunning aangevraagd. In Delft gaat het om twee omgevingsvergunningen; één voor het uitvoeren van werkzaamheden en één voor het vellen van houtopstanden. Tot en met 29 april 2021 liggen de stukken – zoals de ontwerpbesluiten – ter inzage bij de provincie.

Je kunt de informatiebijeenkomst bijwonen via de volgende Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84783109364. In sommige gevallen heb je een ID nodig, die luidt als volgt: 847 8310 9364.