Schoonmaakdag en alcoholcontroles: dit gebeurde afgelopen weekend in Delft

Afgelopen weekend hield de Politie een alcoholcontrole onder automobilisten op de Westlandseweg en de Papsouwselaan. En in Tanthof organiseerde Natuurlijk Delfland een ‘Opschoondag’.

Zaterdagavond 20 maart hield de Politie Delft een alcoholcontrole op de Westlandseweg en de Papsouwselaan. In totaal werden er honderd bestuurders gecontroleerd. Bij alle bestuurders gaven de blaastesten aan dat er geen alcohol geconstateerd werd.

Zwerfvuil

Toch kregen vier automobilisten een proces-verbaal. Zij hadden geen werkgevers- en eigen verklaring bij zich en mochten zich dus niet op straat bevinden i.v.m. de avondklok.

In ander nieuws: tijdens het weekend van 20 en 21 maart werd er ook een zogeheten ‘Opschoondag’ gehouden in het Tanthof. De opschoondag werd georganiseerd door Natuurlijk Delfland op 20 maart.

Eerstejaars studenten betalen de helft van de helft: 542 euro >

Op deze zaterdag werden deelnemers gevraagd om, om 10:00 uur naar de hoek van de Motorenweg / Forensenweg te komen om mee te helpen met de schoonmaak. De dag werd georganiseerd in kader van de landelijke opschoondag.

Natuurlijk Delfland heeft het gebied tussen de Motorenweg en het Kruithuispad naar eigen zeggen ‘geadopteerd’ om dit gebied schoon te houden van zwerfvuil. Volgens de organisatie behoort het gebied tot de ecologische structuur van Delft en Zuid-Holland en is het een verblijfplaats van dieren en planten.

Excursies

Natuurlijk Delfland is een vereniging waarvan de leden zich bezig houden met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Ze doen dit door excursies, lezingen en cursussen te organiseren maar ook door inventarisaties bij te houden, adviezen te geven en via natuurbeheer.

Het thema van Natuurlijk Delfland in 2021 is ‘Zaaien en Maaien’. Iedere maand roept de organisatie op om voor één plantensoort of een dier uit te kijken. De organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het ‘Delflandse gebied’ wat zicht uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren tussen de A12 en de A20.

Delftenaren hebben zin om de politiek in te gaan >

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en ook een werkgroep van de zoogdiervereniging, Ravon en Floron. Meer informatie over Natuurlijk Delfland vindt je op de website.