Fusie tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga compleet

Martin Stoelinga (l) en Bram Stoop

Bijna een jaar na de eerste fusiegesprekken tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga, is de samenwerking tussen de twee politieke partijen officieel. De partijen komen samen onder de naam ‘Hart voor Delft, de Stadspartij’.

De boegbeelden van beide partijen, Martin Stoelinga en Aad Meuleman hadden beide de wens om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. Die wens is nu in vervulling gegaan. ‘’Een aanwinst voor Delft en een felicitatie aan de mensen van beide partijen, die hier de afgelopen jaren keihard aan hebben gewerkt’’, schrijft Meuleman op hun site.

Eind vorig jaar mochten de Delftenaren meebeslissen over de naam van de nieuwe partij om zo de bewoners van Delft meer te betrekken bij de lokale politiek. Na die stemming is ook de Algemene Ledenvergadering van Stadsbelangen Delft begin dit jaar unaniem akkoord gegaan met de naamswijziging.

Grootste partij

Doel van deze samenvoeging is om uit te groeien tot de grootste lokale stadspartij en daarmee een positie te verwerven die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden. De fractie wil een leidende rol vervullen bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. ‘’Het wordt hoog tijd dat het blok/macht van Groen Links, D66, STIP de PvdA, die sinds 1998 basis vormen van diverse coalities, eindelijk wordt doorbroken en een grote lokale stadspartij deel uit gaat maken van een nieuwe coalitie’’ aldus Meuleman.

In zijn bericht vervolgt hij: ‘’De mensen van Hart voor Delft hebben als geen ander contacten met de mensen in onze stad, staan met beide benen midden in onze samenleving en zijn regelmatig te vinden in de diverse wijken. Hart voor Delft is er klaar voor om zich voor honderd procent in te zetten voor alle mensen die wonen, leven en werken in Delft. Wij willen de Delftenaren meer betrekken bij het begin van planvorming, bij de uitwerking en uitvoering van plannen. Niet alleen luisteren, maar ook doen!’’

Stoelinga, de oprichter van Onafhankelijk Delft, stapte in 2020 samen met Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben uit die partij. Zij zijn toen onder de naam Groep Stoelinga verder gegaan en nu dus met zijn drieën toegetreden tot de fractie Hart van Delft, de Stadspartij. De fractie bestaat verder uit raadsleden Bram Stoop en Coby de Koning en de commissieleden/niet raadsleden Marcel Koelewijn, Harry van Adrichem en Martien de Koning.

Verkiezingen

De komende maanden zal het bestuur in samenwerking met de fractie zich verder voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Aanmeldingen van mogelijke kandidaten voor de kandidatenlijst (jong, oud, vrouw, man) en ook nieuwe leden zijn welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de mail ameul@ziggo.nl.