Flinke bezuinigingen in Delftse cultuursector: DOK voert actie en zo denken de politieke partijen

Dinsdagavond 23 maart heeft de commissie vergaderd over bezuinigingsvoorstellen uit het Herstelplan Delft in Balans. De bezuinigingen zijn nodig om de Delftse begroting -rondom een tekort van € 7,7 miljoen- sluitend te maken. Meest spraakmakende nieuws daarover afgelopen week was de bijl in de subsidies voor expositieruimte 38CC en bibliotheek DOK. Laatstgenoemde is gestart met een actie. Voor 38CC kwam er al hoopvol nieuws uit de vergadering.

Op de dienstverlening van DOK wordt -bovenop de flinke bezuiniging van het afgelopen jaar- nog eens 400.000 euro bezuinigd. ‘’Dat raakt ons hard en betekent dat er veel van wat we hebben opgebouwd kan gaan verdwijnen’’, zegt Margot Nicolaes, directeur van DOK. De afgelopen jaren heeft DOK al moeilijke keuzes moeten maken: zo werd de vestiging in Tanthof gesloten en kwam het samen huisvesten met De VAK in OPEN voort uit een bezuinigingsopdracht. ‘’We hebben steeds een manier gevonden om door te gaan en onze dienstverlening kwalitatief in te richten, maar de rek is er nu uit’’, aldus Nicolaes. Welke maatregelen er nu precies nodig zijn, is nog onduidelijk.

Lees ook: Cultuurtafel Delft bekritiseert bezuinigingen via confronterend schilderij René Jacobs >

Commissievergadering

Voordat het debat begon, zei wethouder Stephan Brandligt zich ervan bewust te zijn dat het herstelplan voor de stad een afbraakplan is. ‘’Niemand verdient de bezuinigingen. Maar we moeten de begroting nu eenmaal rond krijgen om onder het toezicht van de provincie uit te komen.’’

In de vergadering kwamen wisselende geluiden op de bezuinigingsplannen. Aan de ene kant deelden de meeste fracties de kritiek van het college op het Rijk dat de gemeente te weinig geld krijgt, een van de oorzaken van het tekort. Aan de andere kant bekritiseren veel partijen de keuze van het college om flink te snijden in de cultuursector. ‘’Er is hier geen kaasschaaf gebruikt om te bezuinigen maar ronduit botte bijl’’, sprak Rob van Woudenberg van het CDA. De partij dient een motie in om de bezuinigingen op DOK terug te dringen.

Om financiële gaten te dichten stelt het CDA voor om voorlopig niet met het Prinsenhof aan de slag gaan. Ook zou de gemeente moeten bezuinigen op de inhuur van personeel, de toeristenbelasting verhogen, projectontwikkelaars mee laten betalen aan de inrichting van de openbare ruimte en lege kantoorruimte in het stadskantoor te verhuren. Wethouder Vollebregt raadde de suggestie over het Prinsenhof later sterk af vanwege de positieve impact die het (via toerisme) op de stad heeft.

Heroverwegen

Ook GroenLinks wil de toekomst van Prinsenhof nog eens goed tegen het licht houden en de komende jaren gebruiken om, zodra het weer kan, de bezuinigingen op DOK en Delft voor Elkaar te heroverwegen. Maar ze gaan dus niet mee met de motie van het CDA. Wel willen ze dat de bezuiniging op 38CC niet doorgaat.

De SP is ook voor alternatieven van de voorgestelde bezuinigingen en zou liever snijden in ‘rechtse subsidies’, ofwel in economische uitgaven zoals de bijdrage aan Yes!Delft. Vollebregt wees hem op het al beperkte economisch budget waar al 10% van weg is in een tijd dat de economie piept en kraakt. Christine Boer van de D66 stelt voor om kaders vast te stellen voor DOK, om hun educatieve functie te ontzien en om te kijken of er mogelijk iets met de openingstijden gedaan kan worden. Daar zag Vollebregt niet veel in. Hij vroeg de raad ruimte om met DOK alle opties te kunnen uitwerken.

Onduidelijk

Later in de vergadering bleek onduidelijkheid over de beslissingen in het herstelplan. Op een aantal vragen vanuit de fracties over wat de bezuinigingen voor DOK betekenen in de ogen van het college, reageerde wethouder Vollebregt dat ze die impact nog niet konden inschatten, iets wat volgens hem voor het hele herstelplan geldt. Woudenberg (CDA) reageerde daar verbaasd op, aangezien je dat volgens hem toch moet weten als je in budgetten gaat korten.

Ook Onafhankelijk Delft is kritisch over de plannen. Jolanda Gaal: ‘’Het is raar in een kennisstad als Delft dat je hierop gaat bezuinigen.’’ De fractie stelt onder andere voor om volgend jaar met vier wethouders door te gaan in plaats van vijf, en om de investeringen voor het nieuwe warmtenet in de vriezer te zetten. Een suggestie van de Christenunie was het heffen van kosten voor het plaatsen van bouwafvalcontainers op de stoep. Volgens de VVD is er een verbetering van het verdienmodel nodig om de financiën te herstellen. Van Rijn vatte dat samen als ‘’Bouwen, bouwen, bouwen en banen banen, banen’’.

Moties

Hoewel de meeste partijen eens waren dat het tekort deels is veroorzaakt door het Rijk, werd onze stad door Hart voor Delft omschreven als een coronapatiënt die was aangestoken door het GroenLinks-virus. Volgens de fractie is wethouder Brandligt met zijn eerdere beslissing van een niet-sluitende begroting, de schuldige. Jan-Peter de Wit vroeg de wethouder namens zijn partij om schuld te bekennen in een statement naar de stad, waar overigens niet op werd gereageerd. De partij kondigde moties aan om niet te bezuinigen op DOK en om jongerencentrum De Border open te houden.

38CC

Over expositieruimte 38CC zei wethouder Vollebregt dat hij de wijzigingen wil terugdraaien. Bij het schrappen van de subsidie was gekeken naar de hoogte van het bedrag ten opzichte van het publieksbereik in de stad en daarmee is sprake van een beleidswijziging die door de raad moet worden vastgesteld. De wijziging wordt dus uit het herstelplan gehaald en daarmee lijkt de plek voorlopig veilig, later wordt alsnog bepaald of de subsidie wel of niet blijft.

#Slechtverhaal

Bibliotheek DOK roept nu op tot actie. Met de hashtag #slechtverhaal op sociale media en posters voor het raam hopen ze de Delftse politiek wakker te schudden. ‘’We vragen onze leden, bezoekers, scholen, vrijwilligers en iedereen die ons een warm hart toedraagt om van zich te laten horen'', aldus Nicolaes. ''Wij hopen dat de preventieve, ondersteunende rol van DOK binnen cultuur, onderwijs en welzijn gezien en gewaardeerd wordt en dat de gemeenteraad dit meeneemt in hun keuze om deze bezuiniging vast te stellen. Want de ervaring leert inmiddels dat wat weg is niet meer terugkomt “

Volgens DOK worden nu juist de mensen geraakt die de plek het hardst nodig hebben omdat het onderdeel onderwijs het enige is waarop ze kunnen bezuinigen. Met verschillende programma’s helpt de bibliotheek de Delftse jeugd hun talenten ontdekken en hun creativiteit en kansen te vergroten. Ook helpen ze kinderen en volwassenen die de Nederlandse taal lastig vinden. ‘’Maar het is iets wat elke Delftenaar zal gaan merken, wij betekenen dagelijks veel voor alle Delftenaren en niet alleen met het uitlenen van boeken.’’

Lees ook: Cultuurtafel roept gemeente op te investeren in cultureel aanbod van Delft >

Burgemeester Van Bijsterveldt benadrukte na de vergadering dat Delft druk bezig is om via diverse overheidsorganisaties een beroep te doen op het Rijk. De raad praat op dinsdag 30 maart verder over het herstelplan. Diverse fracties dienen dan moties en amendementen in.