Cultuurtafel roept gemeente op te investeren in cultureel aanbod van Delft

Foto: Jazzfestival Delft

In een brandbrief van 31 januari roept de Cultuurtafel van Delft, de gemeenteraad en het college van B&W op om juíst nu te investeren in cultuur en evenementen in Delft. In de brief wordt duidelijk gemaakt hoe verdere bezuinigingen de bewoners van Delft direct raken. ‘’Wat nu wordt afgebroken, komt niet meer terug.’’

De brief opent begripvol: ‘’Wij zien ook de opgave waarmee u als college en gemeenteraad aan de slag moet: de toenemende taken en kosten binnen het sociale domein en het begrotingstekort dat hiermee is ontstaan. Wij begrijpen dat de gemeente zich genoodzaakt ziet een signaal af te geven aan het Rijk…’’ aldus de Cultuurtafel namens alle cultuurinstellingen van Delft. Vervolgens wordt er door hen een ‘vurig’ beroep gedaan om deze bezuinigingen niet de cultuursector te laten treffen.

Met vier speerpunten laten de schrijvers het belang zien van investeren in cultuur. In die punten gaat het bijvoorbeeld over hoe cultuur de Delftenaren verbindt, de mentale gezondheid bevordert, en welke belangrijke rol het heeft in het herstellen van de economie.

Gedachten verzetten

‘’Het afgelopen jaar is, meer dan ooit, zichtbaar geworden hoe belangrijk cultuur is voor mensen om te kunnen ontwikkelen, ontspannen, gedachten te kunnen verzetten en om vermaakt te worden. Cultuur brengt mensen bij elkaar, werkt preventief en kan bruggen slaan in tijden van polarisatie in de samenleving.’’ Dit alles vraagt volgens de schrijvers om een Delftse cultuur- en evenementensector die (zodra het weer kan) klaarstaat om haar bewoners verlichting te kunnen bieden.

De brief beschrijft ook de andere belangrijke bruggen die het kan slaan, zoals die met met het onderwijs en het sociaal maatschappelijk domein. Zo dragen ze bijvoorbeeld bij aan de fysieke en sociale veiligheid van (kwetsbare) Delftenaren. ''Bezuinigen op cultuur heeft enorme gevolgen voor het sociale domein, waar de pijn nu al zit.''

Motor

Over het herstel van de (bezoekers)economie wordt gemeld: ‘’Cultuur en evenementen dragen bij aan drukbezochte hotels, florerende horeca, goedlopende detailhandel en daarmee een aantrekkelijke binnenstad waar het goed vertoeven en verblijven is.’’ Als laatste wordt ook nog de Omgevingsvisie 2040 aangehaald, waar ‘cultuur de motor van is’. Die visie heeft een duidelijke ambitie: de positie van Delft als cultuurstad versterken.

Door zichzelf die opgave te stellen en om bijdrage te leveren aan een economisch gezond Delft én om de verbinding tussen de culturele sector, het onderwijs en het sociale domein te behouden, wordt de gemeente gevraagd om te blijven investeren in het culturele aanbod van Delft.

Cultuursector in crisis

De afgelopen tien jaar is er 35% structureel bezuinigd op het cultuurbudget van de gemeente Delft. Delftse evenementen zijn structureel met 60% gekort. De vorige bezuinigingen hebben volgens de schrijvers diepe sporen nagelaten en begeeft de cultuursector zich in een flinke crisis. ‘’In deze cruciale periode hebben wij uw hulp juist hard nodig om het voortbestaan van deze vitale sector voor Delft te borgen.’’

De cultuurtafel eindigt de brief met de uitnodiging om hierover van gedachten te wisselen.

Lees ook: Delftse begrotingstekort loopt op naar 7,1 miljoen euro >

Cultuurtafel Delft bestaat uit ART Jacobs, Camerata Delft, Ciccionina, Delft Chamber Music Festival, Delft Fringe Festival, DOK, Filmhuis Lumen, Highlight Delft, Jazz Festival Delft, Koninklijke Harmoniekapel Delft, Lijm en Cultuur, Night at the Museum Delft, Mooi Weer Spelen, Museum Paul Tetar van Elven, Prinsenkwartier, Royal Delft, Stichting CanIdream, Stichting DelftsPeil, Stichting Pop Promotie Delft, Rietveld Theater Delft, Stichting Theaternetwerk, World Art Delft, Vermeer Centrum Delft, Taptoe Delft, TEDxDelft, Theater de Veste, TU Delft X, VAK, centrum voor de kunsten, Westerpop en 38CC.