Delft moet geen 'Manhattan aan de Schie' worden; oplossing in meer betaalbare woningen

De Delftse fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks stellen dat Delft de komende jaren meer betaalbare (huur)woningen moet bouwen én ervoor moet zorgen dat de leefbaarheid verbeterd wordt in kwetsbare wijken.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66) maakte vorige maand bekend dat er 450 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om te investeren in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden. De Delftse fracties van GroenLinks en de PvdA willen dat dit nieuwe volkshuisvestigingsfonds van Ollongren als basis dient voor hun plannen.
2020 was een vreemd jaar, zo reageren Delftenaren op het coronajaar (VIDEO) >

Dit zou betekenen dat er in Delft gekeken wordt naar wijken waar de sociale samenhang nu ontbreekt. Volgens GroenLinks en de PvdA zijn dit Buitenhof, de Indische Buurt en de Bomenwijk, zo vertellen ze aan het AD. 

Laag inkomen

‘’Wij vinden het heel belangrijk dat mensen met een laag inkomen een goede woning kunnen behouden en gebruik kunnen maken van levendige wijkcentra'', zegt Willy Tiekstra tegen het AD namens de Partij van de Arbeid. ''We denken dan aan de genoemde wijken, maar overal in de stad moeten er meer betaalbare woningen komen. Steeds meer mensen willen in Delft wonen, maar dat mag niet betekenen dat de kansen voor mensen met minder inkomen daardoor afnemen.”

Hoewel Tiekstra de term ‘yuppenstad’ nog te ver vind gaan als benaming voor Delft benadrukt ze wel dat betaalbare woningen essentieel zijn. ‘’We mogen nooit een Manhattan aan de Schie worden. Zeker nu de minister een eerste aanzet heeft gegeven voor de aanpak van kwetsbare wijken, moet Delft daarop inhaken. Renovatie, sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment verdienen wat ons betreft alle aandacht. Daarin moet Delft echt nog stappen zetten. In elk nieuwbouwproject moet voldoende ruimte komen voor álle Delftenaren. Niet alleen voor de mensen met geld.’’ 

Realiteit

Maar het is de vraag of ambities van Tiekstra realiteit kunnen worden. Er zijn namelijk zestien stedelijke vernieuwingsgebieden geselecteerd waar burgemeesters in juni een oproep voor konden doen. ‘’Het gaat hierbij onder andere om gebieden in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen,’’ schrijft de Rijksoverheid. Delft valt niet onder een van de zestien gebieden.

Kerst in Delft: studenten geven bijzonder kerstpakket aan eenzame ouderen >

Hierdoor is de kans klein dat de gemeente veel geld uit dit fonds zal ontvangen. Desondanks kijkt het stadsbestuur met interesse naar de ontwikkelingen, schrijft het AD. Karin Schrederhof (PvdA) wethouder Wonen, Wmo en sport vertelt het AD dat ze met corporaties binnenkort alsnog een aanvraag in wil dienen om aanspraak te maken op geld uit het fonds.

Huurverhoging

Het fonds biedt echter volgens Tiekstra maar een gedeeltelijke oplossing. Zij stelt tegen het AD dat de beschikbare 450 miljoen te beperkt is met het oog op de grote opgave die gemeenten te wachten staat. ‘’Natuurlijk zijn we blij dat er een volkshuisvestingsfonds komt. Maar 450 miljoen euro is eigenlijk een schijntje, als je je realiseert hoe hoog de nood is. Het is goed dat minister Ollongren de jaarlijkse huurverhoging aan banden legt en wil investeren in nieuwbouw. Maar het gaat wat ons betreft lang niet ver genoeg,’’ aldus Tiekstra.