Waterstof in ieder huishouden: fabrikanten gaan samenwerking aan met TU Delft

Het oppompen van Gronings gas is binnenkort geen optie meer voor het verwarmen van onze huizen, en dus is Nederland druk bezig met alternatieven. Fabrikant Flamco heeft grote ambities als het gaat om waterstof als warmtebron. Het bedrijf gaat, samen met energieleverancier HSF, een samenwerking aan met The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties van de TU Delft.

Waterstof lijkt een populaire techniek op dit moment. Eerder ze maand schreven wij nog over een boot die op waterstof vaart en een raceauto die wel snelheden tot 300 k/m per uur kon bereiken op waterstof. Het gaan gebruiken van waterstof wordt ook gestimuleerd door de overheid.

300.000 waterstofauto’s

Zo heeft de regering geld op zij gezet om waterstofprojecten te steunen. Dit wordt gedaan om de verduurzaming te versnellen en de klimaatdoelen te behalen. In het klimaatakkoord dat in 2019 werd opgesteld, staat ook een hoofdstuk over waterstof. In dit hoofdstuk worden doelen genoemd als een productie van ’75.000 ton waterstof’ en ‘300.000 auto’s die rijden op waterstof’.

TU Delft hoogleraren pleiten vóór permanent wonen op vakantieparken >

Door mee te doen in The Green Village, een ‘groen dorp’ op het terrein van de TU Delft, hopen Flamco en HSF waterstof als duurzame energiedrager verder te onderzoeken en testen. De twee bedrijven zien een grote potentie in waterstof als alternatieve energiebron voor het verwarmen van woningen en willen ervoor zorgen dat ieder huishouden in de toekomst veilig gebruik kan maken van waterstoftechnologie.

Er worden drie soorten waterstof onderscheiden door de rijksoverheid: ‘grijs’, ‘groen’ en ‘blauw’. Met grijze waterstof wordt het type waterstof bedoelt dat al lang gebruikt wordt door de industrie. Namelijk het type waterstof dat gemaakt wordt uit aardgas en waarbij veel CO2 vrijkomt.

Schadelijke uitstoot

Dan bestaat er ook groene waterstof, gemaakt uit water door middel van elektrolyse met duurzame elektriciteit. Als laatste bestaat er ook nog blauwe waterstof, wat ontstaat door CO2 op te vangen en op te slaan. Deze vorm van waterstof is klimaatneutraal.

Waterstof kan volgens Flamco en HSF huishoudens van energie voorzien op een duurzame manier en vooral zonder schadelijke uitstoot. Maar om de waterstoftechnologie op een veilige en toegankelijke manier toe te passen is eerst nog verder onderzoek nodig. Dit hopen de bedrijven te kunnen doen bij de Green Village van de TU Delft.

TU Delft maakt plannen voor sneltesten op campus >

Het is nog de vraag of waterstof de complete verduurzaming kan verwezenlijken. In oktober schreef de NOS dat voor ‘groene waterstof’ er ook meer groene elektriciteit nodig is, een kwart van de Nederlandse huishoudens aan groene stroom meer. Terwijl ‘groene waterstof’ ook het meest duurzaam is.

Video: Rijksoverheid