Vragen in Tweede Kamer over journalistieke vrijheid TU

Delta, het onafhankelijke journalistieke platform van de TU Delft, werd twee weken geleden door de TU gedwongen een artikel offline te halen. De TU bood al snel zijn excuses aan, maar onzekerheid rond journalistieke vrijheid bij de universiteit blijft bestaan. Daarom stelt PVDA-GroenLinks kamerlid Luc Stultiens schriftelijke vragen aan minister Robert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): “Deelt u de opvatting van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat de onafhankelijkheid van hogeschool- en universiteitsmedia al langer onder druk staan?” Ondertussen is het artikel dat Delta moest verwijderen nog altijd niet terug op hun website.
Ter illustratie | © NiederlandeNet

De vragen van Stultiens staan niet op zichzelf. Eerder al vroeg de FNV aan de minister om zich uit te spreken tegen de werkwijze van de TU. De commotie rondom de gedwongen terugtrekking van dit artikel komt te midden van een periode waarin de sociale veiligheid bij de Technische Universiteit ter discussie staat. Het artikel dat Delta moest verwijderen ging hier ook over. In dit artikel wordt namelijk beschreven hoe een groep medewerkers van de TU het zwijgen werd opgelegd door het universiteitsbestuur, nadat zij klachten hadden ingediend over hun leidinggevende. 

Onderzoek
Ook deze zorg over de sociale veiligheid leidt tot vragen van Stultiens aan de minister: “Bent u het met de vakbonden eens dat sociale veiligheid binnen onderwijsinstellingen een belangrijk onderdeel moet zijn van de (nieuwe) CAO?” Hierbij uit het kamerlid ook zorgen over de zwijgplicht voor medewerkers van de TU die Delta aan het licht bracht: “Wordt hiermee niet voorkomen dat eventuele conflicten of problemen aan het licht komen?” 

Naar aanleiding van de gedwongen retractie van het artikel wil het kamerlid dat de minister gaat nadenken over een onderzoek naar journalistieke vrijheid bij hoge scholen. Hiertoe werd eerder opgeroepen, maar toen vond de minister dat onnodig.

Nog steeds offline
Ondanks dat TU-rector Tim van der Hagen al snel zijn excuses aanbod, is het bewuste artikel nog altijd niet te lezen op de webiste van Delta. Op de website van Delta staat hierover: “De redactieraad en de hoofdredacteur zagen in de verklaring van het bestuur nog niet voldoende ruimte om zonder risico op een nieuwe sommatie het artikel te herpubliceren. Ze vroegen steun, liefst onvoorwaardelijk en anders maximaal binnen de gegeven juridische kaders.”

Zie ook:

Excuus TU na gedwongen terugtrekking artikel Delta

FNV vraagt minister in te grijpen bij censuur TU Delft

Groeiend protest over 'wanbeheer‘ TU