Groeiend protest over 'wanbeheer‘ TU

De samenstelling van het projectteam dat de sociale veiligheid bij de TU moet verbeteren zorgt voor woede en protest bij een groeiende groep medewerkers en studenten. Het projectteam is In het leven geroepen na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie.
 
Bob van Vliet is TU docent en columnist bij Delta, het onafhankelijk nieuwsplatform van de universiteit. In een interview met Omroep Delft noemt hij de samenstelling van het team een mismatch: “Opvallend is dat de groepen die het meest last hebben ondervonden van sociale onveiligheid: de promovendi en buitenlandse studenten, niet vertegenwoordigd zijn. 

 

Wanbeheer 
Het tekent volgens hem de ondemocratische en hiërarchische verhoudingen binnen de TU. “Het college van bestuur (CvB) en HR is verweten dat ze onvoldoende doorhebben wat er speelt op de werkvloer. Het rapport spreekt van wanbeheer. Dat is de sterkste kwalificatie die de onderwijsinspectie kan gebruiken en het impliceert dat zij deel van het probleem zijn.” HR en het CvB zijn wel vertegenwoordigd in het projectteam. 

 

Bob verwacht niet dat daar op korte termijn iets aan verandert. Wel spreekt hij de hoop uit dat er door de groeiende boosheid en frustratie die hij op veel plekken binnen de TU ziet, druk ontstaat richting het bestuur, hopelijk ook in de vorm van openbare kritiek  

 

De bestuursleden van de TU zijn door Omroep Delft gevraagd om commentaar, maar wilden zich daar vooralsnog van onthouden. 

 

Het complete radio-interview met Bob van Vliet is hieronder te beluisteren.