Voorlopig toch geen groene campus en megaschool in Tanthof

Geert van Poelgeest bij de kinderboerderij

Het college van burgemeester en wethouders gaat toch niet door met de ontwikkeling van een groene campus in het Tanthof. De campus zou gaan bestaan uit een cluster van drie scholen, met een -sterk geslonken- kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen. Tegenstanders van de plannen zijn blij met het bericht. 'Geweldig natuurlijk', zegt Geert van Poelgeest van Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof. 'Maar ze konden ook niet anders.'

Dat ze inderdaad niet anders konden werd de afgelopen maanden steeds duidelijker: er was er veel ophef over de plannen, ongeveer 80% van de wijk was tegen. Daarnaast blijkt nu dat het college ook om andere redenen de plannen moest wijzigen. 'Ruimtelijk is het inpasbaar maar de financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot', zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Teleurgesteld

Lennart Harpe (VVD), wethouder van onder andere onderwijs, betreurt het feit dat de drie scholen nu niet op deze centrale locatie gehuisvest worden. ‘’Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat in de planvorming de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen behouden blijven,’’ aldus Harpe.

Lees ook: Museum Prinsenhof Delft mag verbouwen, gemeente investeert 18 miljoen >

Harpe vervolgt: ‘’Wij benadrukken het woordje vooralsnog. Het is zeker mogelijk dat, nadat wij met de scholen in overleg zijn gegaan over uitgangspunten en zoekrichtingen voor nieuwe onderwijslocaties, deze locatie voor een kleiner volume alsnog in beeld komt.’’

De onderwijswethouder benadrukt dat ook de schoolbesturen en schooldirecties teleurgesteld zijn, daarom zullen er snel gesprekken volgen over alternatieve huisvestingslocaties en -vormen. De eventuele risico’s bleken ook groot.

Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof diende afgelopen week al een alternatief plan in bij de gemeente, waarin het onder andere gaat om twee kleinschaliger schoolcomplexen. Overigens hadden zij deze altenatieven al vaker onder de aandacht gebracht. Van Poelgeest: ''We hopen dat het college nu eindelijk naar ons alternatief gaat kijken.''

Weigering

Het uiteenvallen van de plannen komt ook doordat er te weinig geld beschikbaar is. Er was sprake van een tekort van minimaal 7,2 oplopend tot ruim 10 miljoen euro. De oorzaken van dit tekort zijn vooral wervingskosten, kosten voor de inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen en de opstallen (afhankelijk van het model), aldus de gemeente.

Maar ook het inrichten van het terrein voor natuur-inclusief bouwen, groencompensatie en andere kosten na wijzigingen van het programma droegen bij aan deze hoge financiële lasten. Daarnaast waren er ook over de milieueffecten en de cultuurhistorie die door zowel de Stichting Kinderboerderij als de Stichting Kindertuinen Delft benadrukt werden, veel zorgen.

Al gelezen?: TU onderzoekt veranderende woonwens sinds thuiswerken, tuin steeds vaker een must >

De gemeente schrijft dat door de aanhoudende weigering van beide stichtingen het niet mogelijk was om in gezamenlijkheid met de gemeente en de scholen te bezien in hoeverre een aantal van deze risico’s verkleind konden worden.

Ingrepen

Toch betekent dit niet dat er helemaal niets in het Tanthof zal veranderen. De gemeente stelt dat ’bewoners rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de wijk’. Karin Schrederhof benadrukt dat er nu verder wordt gewerkt aan perspectief voor de wijk Tanthof. Bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen zullen worden versterkt.

Lees ook: College reageert op vragen: 'Wij volgen burgers niet actief op sociale media' >

In het najaar neemt het college een definitief besluit en in samenspraak met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor de huisvestingen van de scholen in Tanthof.