TU onderzoekt veranderende woonwens sinds thuiswerken, tuin steeds vaker een must

Uit onderzoek van TU Delft-student Marjolein Bons blijkt dat de woonwensen van 17,8 procent van de onderzochte huizenzoekers door de coronacrisis zijn veranderd. Het thuiswerken vergrootte onder andere de behoefte aan rust, groen, ruimte en privacy.

Bons koos het onderwerp omdat de media tegenstrijdig bericht zou hebben over het effect van de pandemie op onze woonwensen, aldus het TU Delft platform. Ook vertelt Bons aan het platform dat haar eigen woonwens ook veranderde door de coronacrisis.

Ideaalbeeld

''Tijdens het schrijven van mijn scriptie zat ik zelf opgesloten in mijn studentenkamer. Ik merkte dat mijn eigen woonbehoefte ook veranderde”, aldus Bons. Bons baseert haar conclusie op een woonwensenenquête die ze voorlegde aan woningzoekenden die ingeschreven stonden bij Nieuwbouw Nederland.

Al gelezen? Museum Prinsenhof Delft mag verbouwen, gemeente investeert 18 miljoen >

Er deden 1458 respondenten mee aan het onderzoek en er werd rekening gehouden met de stedelijkheid waarin mensen wonen, de financiële situatie en de huishoudenssamenstelling. Hierdoor gaat het om een realistische woonwens en niet een ideaalbeeld.

Toekomst

Uit het onderzoek bleek dat de behoefte aan meer ruimte rondom het huis sterk is toegenomen. Mensen willen makkelijker de natuur in kunnen, dit gold voor 50,8 procent van de respondenten. Daarnaast wilde 30,9 procent van de respondenten wonen in een omgeving met meer groen.

Ook bleek dat mensen de voorzieningen van de stad niet erg misten en meer bereid zijn om verder van de stad en van het werk te gaan wonen. Maar ook een extra kamer bleek een wens van veel woningzoekers.

De verandering in woonwens was het sterkst onder mensen die in de stad woonden en kwam ook vaker voor bij participanten met een partner en kinderen dan bij participanten zonder partner of kinderen.

Lees ook: Bouw sociale huurwoningen in Bethelpark Delft >

Daarnaast lijk de verandering blijvend, respondenten gaven namelijk aan dat hun woonwens niet terug zou veranderen wanneer de coronacrisis voorbij is. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen verwachten dat ze in de toekomst meer thuis zullen werken dan voor de coronacrisis.