College reageert op vragen: 'Wij volgen burgers niet actief op sociale media'

Na vragen van de fracties van D66 en Onafhankelijk Delft, geeft de gemeente te kennen dat zij niet actief bewoners ‘volgen’ op het internet. In mei van dit jaar ontstond enige ophef over het feit dat bepaalde gemeenten in Nederland hun bewoners actief zouden volgen op het web met nepaccounts, om zo bijvoorbeeld bijstandsfraude te herkennen.

De ophef kwam naar aanleiding van een artikel uit De Volkskrant. Omroep Delft deed onderzoek naar hoe dat zit in Delft. Het college van B&W zegt de bewoners van Delft niet actief te volgen op het internet. In ieder geval niet op de manier die is besproken in het artikel; de gemeente Delft maakt namelijk alleen gebruik van openbaar toegankelijke informatie. Dat houdt in dat een account van een persoon ingezien kan worden voor informatie over bijvoorbeeld rellen, mits het account niet is afgeschermd.

Geen nepaccounts, wel 'neutrale' accounts in gebruik

Volgens de gemeente zijn er naar eigen zeggen ook geen 'nepaccounts' in gebruik, maar ze maken wel gebruik van een neutraal account met een naam die is gegenereerd met een naamgenerator én een nietszeggend plaatje. Die accounts worden gebruikt voor het werk van de ambtenaar.

Daarmee lijkt het erop dat de gemeente het tegendeel doet van wat zij zeggen, er wordt wel degelijk met een ander account dan het eigen account door een ambtenaar online gekeken. Op navraag van Omroep Delft laat de gemeente weten komende maandag met meer informatie te komen.

Die accounts worden dus volgens het college niet gebruikt om inwoners actief te ‘volgen’ op het web. Er worden wel in het kader van de participatiewet -de wet die voorziet in de bijstand, de sociale werkvoorziening en de wajong- accounts gevolgd. Er wordt daarnaast óók data opgeslagen van research die online plaatsvindt.

Duidelijke protocollen zijn nodig

Daarbij gaat het om signalen zoals verkeerde water, gas of elektrastanden, vreemde mutaties op bankafschriften of bijvoorbeeld een slechte woonsituatie. Dergelijke situaties geven bijvoorbeeld aanleiding om online open bronnen aan te boren. Echter is de gemeente deels beperkt in het bekijken van data, zij kunnen niet bij afgeschermde accounts meekijken en maken enkel gebruik van openbare data op het web.

In de brief schrijft het college behoefte te hebben aan een duidelijk wettelijk kader. De gemeente volgt daarom de ontwikkelingen op het ministerie van Binnenlandse Zaken actief, daar wordt op dit moment gewerkt aan aanvullende wetgeving over dit onderwerp.

Lees ook: Raad krijgt meer inspraak over financiën gemeente >

Maandag volgt meer informatie over dit onderwerp, wanneer de gemeente met een reactie komt.