Alternatief plan voor school Tanthof: 'Zo kan de kinderboerderij blijven'

Het Abwoudse Bos

Een dertiental bewoners uit Tanthof heeft de gemeenteraad opnieuw boze brieven gestuurd over de Groene Campus in Delft. Onlangs werd bekend dat het verkeersplan op de schop moet, waardoor er een nieuwe weg moet worden geplaatst in het Abtswoudsebos. De bewoners zijn het hier niet mee eens en laten dit duidelijk horen in de verstuurde brieven.

In de brieven wordt er vooral gesproken over het belang van het behoud van de kinderboerderij en de waterspeeltuin. Nog steeds is er de hoop dat er een andere locatie kan worden gevonden voor de nieuw te bouwen school op de plek van de kinderboerderij. Zo geven de bewoners voorbeelden van plekken waar het wel kan.

Inmiddels heeft de Stichting Behoud Het Park samen met de bewoners, de kinderboerderij en de waterspeeltuin een nieuw plan ingediend bij de gemeente. Zo zien zij voor zich dat een nieuw plan ook kan werken met twee kleinschaliger schoolcomplexen in samenwerking met architectenbureau Atelier Groenblauw uit Delft.

Meer woningen, twee scholen

Het plan van de stichtingen behelst niet alleen het behoud van de kindertuin, maar moet ook voorzien in extra woningbouw. ‘Als de basisscholen in Tanthof-Oost en in Tanthof-West opnieuw worden gebouwd op de huidige plek, komt er extra ruimte voor 73 woningen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dat zijn maar 19 woningen minder ten opzichte van het huidige plan’, blijkt uit de analyse van Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof.

De plannen van de beide stichtingen zijn overigens groots en moeten dus voorzien in extra woningen. Zo willen de stischtingen op de Bikolaan 14 appartementen bovenop de school bouwen, moet er op de Fuutlaan plaats komen voor 14 extra seniorenwoningen en kunnen er 35 rijtjeshuizen gebouwd worden. Een van de scholen moet bij het nieuwe plan volledig gesloopt worden voor 10 extra woningen.

Lees ook: Nieuwe en verzachtende opties rondom megaschool Tanthof brengen partijen niet samen: ‘’Keus is bouwen of bouwen’’ >

‘Met de twee nieuwe schoolcomplexen in Tanthof Oost en Tanthof West kunnen scholen goed onderwijs bieden en kan de gemeente Delft nieuwe woningen realiseren. Ook kunnen de scholen sneller worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden’, sluiten de stichtingen af.

Overzichtstekening Atelier Groenblauw